هوای ناسالم برای گروههای حساس در پایتخت

باغ من: بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اکنون (۱۹ تیرماه) کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران آلاینده شاخص، اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۱۵ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است. آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۳۰ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشت. به گزارش ایسنا، غلظت آلاینده ها در ساعت ۱ بامدادان امروز افزوده شد و به ۱۳۹ رسید و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول (سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروههای حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

منبع:

برچسب ها:, , ,