حسن اکبری مطرح کرد؛ تخصیص اعتبارات استانی برای تأمین داروهای بیهوشی حیات وحش

به گزارش باغ من معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: به نسبت درگیری استانها در مقابله با بیماریهای حیات وحش، مبلغ ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای تامین داروهای بیهوشی اختصاص یافت
به گزارش باغ من به نقل از مهر، حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به آخرین آمار ابزار و ادوات بیهوشی و زنده گیری حیوانات وحشی در کشور، اظهار نمود: برپایه آمارهای دریافتی هم اکنون در ۳۱ استان کشور، ۱۴۸ بلوپایپ، ۴۰ قبضه پیستول (دو نوع ابزار ساده برای بیهوش کردن حیوانات وحشی) و ۵۴ قبضه اسلحه بیهوشی وجود دارد که برای زنده گیری، جابجایی و مقیدسازی حیوانات وحشی مورد استفاده قرار می گیرند. وی، به برگزاری دوره های آموزشی در مورد به کارگیری سلاح بیهوشی، زنده گیری و انتقال آن اشاره نمود و اظهار داشت: از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۴۴ دوره آموزشی با مبحث بیماری های حیات وحش برگزار شده است که ۱۲ دوره از آن به چگونگی به کارگیری سلاح بیهوشی مربوط بوده است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: امسال دوره آموزشی سیزدهم نظریه و عمل با هدف بازآموزی کامل ۳۱ کارشناس حیات وحش از ادارات کل محیط زیست استان ها به میزبانی استان فارس برگزار گردید. اکبری تصریح کرد: به فراخور میزان درگیری استان ها در بحث مقابله با بیماری های حیات وحش، مبلغ ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان به هراستان برای تأمین داروهای بیهوشی اختصاص یافته و متعاقباً شیوه نامه ای برای نحوه عمل کارشناسان حیات وحش در هنگام بروز حوادث خاص حیات وحش برای ادارات کل محیط زیست استان ها ارسال شده است. وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ برای ۴ استان و در سال ۱۴۰۱ حداقل برای ۵ استان به منظور راه اندازی واحدهای بازپروری و قرنطینه قابل بهره برداری، اعتباراتی در نظر گرفته شده است.

منبع: