سلاجقه خبر داد؛ راه اندازی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت در آینده نزدیک

به گزارش باغ من، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: با توجه با اهمیت سرعت عمل در موضوعات محیط زیستی، بزودی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت راه اندازی می شود.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علی سلاجقه، با تاکید بر اهمیت تجهیز واحدهای محیط بانی در جهت ارتقای بحث حفاظت، اظهار نمود: همچون اقدامات انجام شده در ضمن یکسال گذشته برای تجهیز واحدهای محیط بانی می توان به خرید ۱۲۰۰ دستگاه موتور سیکلت به ارزش ۶۴ میلیارد تومان، تجهیز پاسگاه های محیط بانی به انرژی خورشیدی، خرید تفنگ بیهوشی و داروهای مورد نیاز حیات وحش و تامین امکانات و تجهیزات خودرویی مورد نیاز جهت انجام ماموریت های سازمان خصوصاً در عرصه های عملیاتی و اجرائی اشاره نمود. وی همین طور اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تامین جیره غذایی و لباس محیط بانان، پوشش بیمه ای کارکنان همچون بیمه تکمیلی و بیمه مسئولیت محیط بانان، تشکیل شورای مشترک محیط زیست و بنیاد شهید جهت تسریع رسیدگی به پرونده شهدای محیط بان، پرداخت حق الوکاله پرونده های قضائی محیط بانان همچون برومند نجفی، برگزاری دوره آموزشی حضوری برای محیط بانان و پیگیری گرفتن مجوز استخدام برای انجام وظایف و ماموریت های سازمان در صف و ستاد را از مهم ترین اقدامات انجام شده برای پشتیبانی از محیط بانان ذکر کرد. معاون رییس جمهور در ادامه با اشاره به کوشش های انجام شده اقدامات برای ارتقای پرداخت های پرسنلی در سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: در ذیل اعتبارات هزینه ای سازمان برای اجرای احکام پرسنلی و نیز سایر مزایا، مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان در سر فصل حقوق و دستمزد اختصاص یافته است. بگفته سلاجقه، ارتقای سطح پرداخت های غیرمستمر پرسنلی همچون اضافه کار و رفاهیات و پیگیری گرفتن مجوزهای لازم جهت افزایش احکام پرسنل از دیگر اقدامات انجام شده به این منظور بوده است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست همین طور از راه اندازی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت در آینده ای نزدیک آگاهی داد و اشاره کرد: با توجه با اهمیت سرعت عمل در موضوعات محیط زیستی خصوصاً حیات وحش، جلوگیری از ورود وحوش به مناطق مسکونی و کشاورزی، مقابله با قاچاق و شکار بدون مجوز و نیز درمان بموقع حیات وحش، به زودی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت راه اندازی می شود. وی اظهار داشت: عموم هم وطنان عزیز و طبیعت دوست ما می توانند در صورت مشاهده هریک از موارد ذکر شده، با این مرکز تماس و موضوع را اطلاع دهند.

منبع: