تأثیر آب سبز بر تولید غذا و تنوع زیستی

باغ من: خراسان رضوی نتایج مطالعه جدید به رهبری دانشگاه آلتو در فنلاند نشان داد که هم اکنون تولید مواد غذایی که یکی از بزرگ ترین عوامل فشارآورنده بر سیاره ماست بطور قابل توجهی با تعامل فرآیندهای سیستم زمین که کارهای طبیعی سیاره را در یک وضعیت قابل سکونت و ثمربخش نگه می دارد، چالش برانگیزتر شده است و شامل ترسیب کربن خاک در جنگلها یا خروج مواد مغذی به سیستم های آب شیرین می شود.
به نقل از ارث، دانشمندان اظهار کردند: فعل و انفعالات پیچیده بین این فرآیندها، مرزهای آنها را به چالش می کشد و بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد.
پژوهشگران دانشگاه استرالیا اظهار نمودند که تولید مواد غذایی عامل اصلی استرس های زیست محیطی است که بر کاهش تنوع زیستی، آب وهوا و بهره برداری بیش از اندازه از منابع دریایی تاثیر می گذارد.
ما باید تولید مواد غذایی را به روشی پایدار شروع کنیم؛ با ارزیابی تعامل فرآیندهای سیستم زمین، می توانیم اطمینان حاصل نماییم که هنگام طراحی و اجرای سیاست های تولید غذا و کشاورزی در نظر گرفته می شوند.
با بررسی و توصیف فرآیندهای مختلف سیستم زمین، پژوهشگران روش استفاده از آنها را برای توسعه تکنیک های تولید مواد غذایی پایدارتر نشان دادند. این تحقیق چندین تعامل محوری مانند تأثیر آب سبز بر تولید غذا و تنوع زیستی را نشان داد که اغلب نادیده گرفته می شوند.
آب سبز به آب ذخیره شده در خاک اشاره دارد که برای رشد گیاهان دردسترس است.
پژوهشگران توضیح دادند که آب سبز نقش مرکزی در تعامل و تنظیم تمام فرآیندهای دیگر زمین مانند تنوع زیستی و جریان آب دارد. ما به ارتباطات بهتری نیاز داریم، به این معنا که مقامات مسئول در حوزه هایی مانند سیاست کشاورزی و سیاست دریایی باید با یکدیگر گفت و گو کنند.
دانشمندان استدلال می کنند که بیشتر چالش ها از شبکه پیچیده ای از تعاملات بین اقیانوس، آب شیرین و زیست کره ناشی می شود. تصدیق این تعاملات و مرزها برای حفظ ثبات و انعطاف پذیری در سیستم های زمین بسیار اهمیت دارد.
نتایج این مطالعه در مجله Nature Sustainability انتشار یافته است.

منبع: