معاون سازمان حفاظت محیط زیست: وضعیت تالاب های کشور در شرایط خطرناک قرار گرفته است

به گزارش باغ من، مشهد ـ معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: وضعیت تالاب های کشور شکننده و در شرایط خطرناک قرار گرفته است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، مجتبی ذوالجودی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی اظهار نمود: وضعیت تالاب های کشور به علت خشکسالی متوالی، توسعه کشاورزی و حفر چاه های غیرمجاز در حاشیه این تالاب ها شکننده و در شرایط خطرناک قرار گرفته است.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در مدیریت تالاب ها باید از ظرفیت جوامع محلی استفاده گردد چون که یکی از اصلی ترین ظرفیت ها برای کنترل و محافظت از تالاب ها، جوامع محلی و مردم بومی حاشیه تالاب ها هستند.

وی بیان نمود: توجه به مبحث آب، تالاب و رودخانه یکی از سیاستهای راهبردی دولت سیزدهم است.
ذوالجودی اضافه کرد: متولی اصلی مدیریت تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست است و باید دستگاههای ذیربط هم مطابق برنامه مدیریت جامع تالاب، تحت نظارت اداره های کل حفاظت محیط زیست اقدامات اجرایی خویش را انجام دهند.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با عنایت به اهمیت مبحث آب، تالاب و رودخانه ها در دولت سیزدهم بعنوان یک مبحث حیاتی، بعنوان یکی از سیاست ها و راهبردهای اصلی در دستور کار حفاظت، مدیریت و احیا و پایش سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
بهره برداری نا به جا و برداشت های بی رویه آب از مشکلات کشف رود
در ادامه مهدی اله پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم ضمن اشاره به حوزه رودخانه حفاظت شده کشف رود، وجود حیات بیولوژیک فعال در بستر این منطقه را فرصتی برای عرضه خدمات پرارزش زیست بومی دانست و اظهار نمود: چالش زیست محیطی در بخش میانی کشف رود مطرح است که ۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه با تمرکز بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، در بخش های مختلف شهری، خدماتی و صنعتی را به خود مشغول کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: بهره برداری نا به جا و برداشتهای بی رویه آب و کشت و کار و دخالت عوامل انسانی از مشکلات اصلی این رودخانه است و تمامی دستگاههای در رابطه با حوزه کشف رود باید به رسالت قانونی خود در این حوزه عمل کنند.
وی افزود: کاهش بارندگی، برداشت بی رویه در بخش کشاورزی و حفر چاه های غیرمجاز در حاشیه تالاب ها وضعیت نامناسبی را برای تالاب ها به وجود آورده است.