براساس اعلام مرکز ملی پیش بینی وضع هوا؛ احتمال خیزش گرد و خاک در مرزهای غربی و عتبات

به گزارش باغ من، مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام نمود: وضعیت جوی بیشتر مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات آسمانی صاف همراه با وزش باد گاهی احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

به گزارش باغ من به نقل از مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا؛ آسمان مهران فردا (۲۷ شهریورماه) صاف گاهی وزش باد و پس فردا (۲۸ شهریورماه) صاف گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک پیش بینی می شود. فردا دمای هوا با بیشترین و کمترین دمای ۴۲ و ۲۵ سانتیگراد و پس فردا ۴۲ و ۲۶ سانتیگراد پیش بینی می شود.
آسمان شلمچه و چذابه طی دو روز آینده صاف و وزش باد گاهی وزش باد پیش بینی می شود. دمای هوا فردا در شلمچه به ۴۳ و ۲۲ درجه سانتیگراد در گرم ترین و خنک ترین زمان می رسد. این منطقه پس فردا دمای هوای ۴۳ درجه ای تا ۲۳ درجه ای را تجربه می کند.
دمای هوای فردا در چذابه در گرم ترین زمان ۴۳ درجه سانتیگراد و در خنک ترین زمان ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود و پس فردا بیشینه و کمینه دما ۴۴ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
آسمان قصر شیرین فردا و پس فردا صاف گاهی وزش باد و گردوخاک پیش بینی می شود. دمای هوای این شهر فردا با بیشترین و کمترین دمای ۴۱ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا با بیشینه و کمینه دمای ۴۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان تمرچین پیرانشهر فردا صاف گاهی وزش باد و پس فردا صاف و در بعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد خواهد بود و دما در گرم ترین و خنک ترین زمان فردا ۳۳ و ۱۴ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۳ و ۱۴ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
آسمان نجف فردا و پس فردا صاف گاهی وزش باد پیش بینی می شود. دمای هوای این شهر فردا به ۴۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد می رسد.
فردا آسمان کربلا صاف گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و پس فردا صاف گاهی وزش باد خواهد بود. دمای هوای کربلا فردا به ۴۱ و ۲۳ درجه سانتیگراد در گرم ترین و خنک ترین زمان می رسد. دمای هوای کربلا پس فردا ۴۱ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
همچنین آسمان کاظمین فردا و پس فردا صاف گاهی وزش باد خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهر ۴۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد و پس فردا بیشینه دمای هوا ۴۲ و کمینه آن ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان سامرا نیز فردا صاف گاهی وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. پس فردا دمای هوای این شهر در گرم ترین و خنک ترین زمان به ۴۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد می رسد.

منبع:

برچسب ها:, ,