مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی تاکید کرد آبخیزداری مناسب ترین روش برای کاهش خسارت سیل و خشکسالی

به گزارش باغ من، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی کشور اجرای طرح های آبخیزداری را مناسب ترین روش برای کاهش خسارت سیل وخشکسالی برشمرد و اظهار داشت: آبخیزداری از فعالیتهای زیربنایی در جهت توسعه پایدار می باشد که در امنیت غذایی، اشتغال و تولید نقش اساسی دارد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا ابوطالب قزلسفلو مهم ترین هدف آبخیزداری را محافظت از منابع آب و خاک دانست و تصریح کرد: این دو عنصر بعنوان منابع پایه در امنیت غذایی و اشتغال پایدار برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها بسیار مهم و موثر است.

وی در تشریح اقدامات آبخیزداری اظهار داشت: فعالیتهای آبخیزداری در یک حوزه آبخیز مجموعه ای از فعالیتهای مدیریتی، آموزشی، فرهنگی، ترویجی، فعالیتهای بیولوژیک مثل نهال کاری، بذرکاری و بوته کاری، فعالیتهای بیومکانیک مانند راه اندازی هلالی های آبگیر، تراس بندی، طشتک و فعالیتهای سازه ای مثل بندهای خاکی و سازه های سنگی ملاتی، بتونی و گابیونی است.

قزلسفلو اضافه کرد: رویداد طبیعی سیل قابل مدیریت است و در این خصوص علاوه بر پیشبینی دقیق هواشناسی، فعالیتهای آبخیزداری و آگاهی رسانی به مردم و جلب مشارکت آنان برای پرهیز از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها خسارت های این پدیده را می کاهد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه از پیشبینی انجام ۹۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در دو برنامه هفتم و هشتم توسعه کشور خبرداد و اظهار داشت: طرح «جهش فعالیتهای آبخیزداری» به دستور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شده و بر این اساس مقرر است در دو برنامه پنج ساله و هر سال به میزان ۹ میلیون هکتار به صورت متوسط طرح آبخیزداری در کشور انجام و این عملیات در همه حوضه های آبخیز کشور تکمیل شود و به پایان برسد.

قزلسفلو در ادامه به وقوع سیل در اواخر مهرماه و اوایل آبان سال جاری در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: بارندگی در ۱۵ استان کشور صورت گرفت و در هفت استان خسارت هایی را از خود برجای گذاشت.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه اظهارکرد: سیل یک ماه گذشته حدود ۶۵۵ هزار هکتار از حوزه های آبخیز استانهای درگیر سیل را تحت تأثیر خودش قرار داد و با حجمی حدود ۲۶میلیون مترمکعب سیلاب در هفت استان گلستان، هرمزگان، کرمان، سمنان، لرستان خوزستان و یزد جاری شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: از ۶۵۵ هزار هکتار وسعت حوزه های زیر پوشش سیل در ۷۰ درصد آن عملیات آبخیزداری اجرا شده است که در نتیجه این فعالیت ها حدود ۱۳میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب آب ناشی از سیلاب، مدیریت و سبب تعدیل پیک سیلاب و خسارت سیل شد همینطور حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب از حجم سیلاب در نتیجه فعالیتهای ابخیزداری کنترل و ضمن کاهش خسارت سیل سبب تقویت سفره های زیرزمینی و تعدیل اثرات خشکسالی شده است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب همینطور اظهارکرد: در نتیجه فعالیتهای آبخیزداری به میزان زیادی از حجم رسوبات وارده به مخازن سد کاسته و سبب افزایش عمر مفید سدها می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی، قزلسفلو در انتها در رابطه با لایحه جامع آبخیزداری هم اظهار داشت: این لایحه الان تقدیم دولت شده و درحال بررسی و تصویب است و با مصوب شدن آن میتوان از مزایای خوبی برای اعمال بهتر مدیریت جامع در حوزه های آبخیز کشور و شتاب بخشی به فعالیتهای آبخیزداری برخوردار شد.

منبع:

برچسب ها:, , ,