هشدار سطح نارنجی هواشناسی

به گزارش باغ من، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام نمود: تا یکشنبه پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده ها در بیشتر مناطق استان تهران ادامه دارد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام نمود: تا یکشنبه پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده ها در بیشتر مناطق استان تهران ادامه دارد. منطقه اثر این شرایط در شهرستان های تهران، اسلام شهر، بهارستان، پاکدشت، پیشوا، قدس، ری، شهریار، رباط کریم، قرچک، ملارد، ورامین و جنوب شمیرانات اعلام شده است. این اداره کل پیش بینی کرده است: در طول این مدت کیفیت هوا در حد «ناسالم» برای همه و در صورت مهار منابع آلاینده «ناسالم برای گروه های» حساس می شود. اداره کل هواشناسی تهران سفارش به «مدیریت و کاهش منابع آلاینده، مهار و کنترل کارهای صنعتی و آمادگی نهادهای ذیربط و امدادرسان» کرده است. همین طور اعلام شده که در زمان آلودگی هوا از تردد های غیر ضروری و کارهای فیزیکی و ورزشی در فضای باز اجتناب شود.