اراک آلوده ترین کلانشهر کشور با آلاینده شاخص دی اکسید گوگرد

باغ من: باغ من: برمبنای اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست امروز (۱۱ بهمن ماه) اراک آلوده ترین کلانشهر کشور است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، برمبنای اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از هشت کلانشهر کشور امروز (۱۱ بهمن) اراک به عنوان آلوده ترین کلانشهر با آلاینده شاخص دی اکسید گوگرد و رسیدن به عدد ۱۲۳ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.

پس از آن هوای اهواز با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و رسیدن به عدد ۱۰۴ برای گروههای حساس آلوده است.

اهالی تبریز، مشهد، تهران، کرج، اصفهان و شیراز هوای مطلوبی را با رسیدن به عدد ۹۵، ۹۵، ۸۶، ۸۶، ۷۴ و ۶۰ تجربه کرده اند. آلاینده شاخص در این کلانشهرها نیز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناکست.