سازمان هواشناسی اعلام کرد؛ بارش برف در ارتفاعات

به گزارش باغ من، سازمان هواشناسی کشور سفارش کرد از استقرار چادر و پارک خودرو در حاشیه رودخانه ها جدا خودداری کنید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر بنا بر گزارش های سازمان هواشناسی کشور فعالیت سامانه بارشی روز چهارشنبه دوم فروردین در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد. این گزارش ها نشان میدهد بیشینه بارش روزانه در استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات و دامنه های شمالی و جنوبی امتداد البرز، شرق و جنوب شرق پیش بینی می شود. همین طور این سامانه پنجشنبه در شرق بخش هایی از شمال شرق و جنوب شرق فعال بوده و به تدریج از اواخر وقت از شرق کشور خارج می شود. باتوجه به کاهش دما بارش ها در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز، بصورت برف خواهد بود. سازمان هواشناسی کشور سفارش کرد از استقرار چادر و پارک خودرو در حاشیه رودخانه ها جدا خودداری کنید. بارندگی ها از فردا به تدریج از غرب به شرق کشور منتقل خواهد شد.

منبع: