درنظارت های میدانی محیط زیست مشاهده شد کولاک پسماندسوزی در حاشیه جنوب پایتخت

به گزارش باغ من، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن بیان این که در گشت و پایش های شبانه انجام شده طی چند شب اخیر در حدود ۸۰ مورد پسماند سوزی و ضایعات سوزی در در اطراف تهران مشاهده شده است، اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده است که مشعل های ( فلر) پالایشگاه تهران آلاینده هستند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا علیرضا مزینانی در حاشیه گشت و پایش ویژه شبانه محیط زیست استان تهران بمنظور کنترل منابع آلوده کننده هوا که شب گذشته برگزار گردید، با اشاره به این که منابع ثابت آلودگی هوا حدود ۴۱ درصد در آلودگی هوای تهران نقش دارند و از این میان حدود ۱۰ درصد مربوط به واحد های پالایشگاهی و نیروگاهی است، اضافه کرد: این واحدها ملزم به رفع آلودگی هستند و اقدامات حقوقی و قانونی درباب رفع آلودگی تعدادی از این واحدها همچون پالایشگاه نفت تهران انجام شده و درحال پیگیریست.

وی درباب پالایشگاه نفت تهران با اعلان اینکه مشعل های ( فلر) این پالایشگاه، آلاینده هستند و راهکار آن بازیابی این گازها و برگشت آن به فرآیندهای بهره برداری از این گازهاست، اظهار داشت: بیشتر خودرو های انتقال سوخت و کامیون هایی که به پالایشگاه و مجموعه های وابسته به پالایشگاه در شهرک انرژی تردد می کنند نیز فرسوده و آلاینده هستند و سهم به سزایی در افزایش آلودگی این منطقه دارند.

مزینانی در ادامه با اشاره به این که در گشت و پایش های شبانه انجام شده در چند شب اخیر در حدود ۸۰ مورد پسماند سوزی و ضایعات سوزی در در اطراف تهران به خصوص جنوب تهران، کهریزک، باقرشهر و حاشیه های شهرستان ری مشاهده شد، اظهار داشت: مجموعه این آلودگی ها در این منطقه موجب افزایش معنادار شاخص آلودگی هوا خصوصاً ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون شده است، به صورتی که اکنون در ایستگاه باقر شهر عدد آلودگی روی ۱۹۲ قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در آخر با اعلان اینکه دستگاه های مسئول و متولی باید به تکالیف قانونی خود درباب مقابله با پسماندسوزی و ضایعات سوزی با جدیت بیشتری عمل کنند، اشاره کرد: گشت و پایش های محیط زیست استان تهران بمنظور کنترل منابع آلوده کننده هوا و همزمان با شرایط اضطرار آلودگی هوا از اواخر آبان ماه شروع می شود و تا بهمن ماه در کلیه شهرستان های استان تهران ادامه پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، سمیه رفیعی – رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی – نیز شب گذشته به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و تعدادی از عوامل شهرداری منطقه، ضمن بازدید از منطقه خلازیر و بخشهایی از کمربندی آزادگان، معضلات مربوط به منابع تولید آلودگی هوا و دیگر معضلات محیط زیستی را بررسی و پایش کرد.