هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور در وضعیت قرمز است

به گزارش باغ من، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان، زرین شهر و قهجاورستان امروز یکشنبه بیست و ششم آذر وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان داده است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، شاخص کیفی هوای کلان شهر اصفهان بر مبنای داده های ۱۳ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ بامداد امروز یکشنبه بیست و پنج آذر با میانگین ۶۹ وضعیت قابل قبول را نشان داده است.
بر اساس داده های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۱۷۳، میدان انقلاب با ۱۸۰، پارک زمزم و سپاهان شهر با ۱۵۴، خیابان های فرشادی پروین اعتصامی با ۱۵۸، بزرگراه خرازی با ۱۵۲، خیابان زینبیه و رهنان با ۱۶۰، خیابان فیض با ۱۵۷، بولوار کاوه با ۱۵۹، کردآباد با ۱۸۱ و خیابان میرزا طاهر با ۱۶۵ AQI ناسالم برای عموم شهروندان است.
شاخص هوای اصفهان در دو ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با ۱۴۹ و ورزشگاه میثاق با ۱۴۵ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان داده است.
امروز شاخص هوا در زرین شهر با ۱۶۳ و قهجاورستان با ۱۵۷ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان، شاهین شهر با ۱۰۳ ناسالم برای گروههای حساس، سجزی با ۷۶ و مبارکه با ۶۱ AQI در وضعیت قابل قبول به ثبت رسید. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر های مجاور اصفهان همچون خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.
این شاخص به صورت معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به صورت روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.