با دستور سلاجقه؛ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی ابلاغ گردید

باغ من: مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی با دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، با دستور علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی با محوریت طرح های تملک دارایی سرمایه ای مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست به ادارات کل محیط زیست استانها ابلاغ گردید. در این سند که در ۱۴ ماده تنظیم شده است به مواردی همچون لزوم رعایت فواصل واحدهای خدماتی از عرصه های طبیعی اشاره و حدود بهره برداری در آن مشخص شده است. این سند برای تسریع در روند اجرای پروژه های سرمایه گذاری در عرصه واحدهای خدماتی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی تهیه شده که در آن ضوابط استقرار این واحدها در نزدیکی مناطق چهارگانه نیز مشخص شده است.

منبع: