پرندگان مهاجر آسیا در دام تغییرات آب وهوایی

به گزارش باغ من، خراسان رضوی پرندگان مهاجر برای سازگاری با تغییرات آب وهوایی تلاش می کنند.
به نقل از ارث، نتایج تحقیقات جدید اثرات نگران کننده تغییرات آب وهوایی بر پرندگان مهاجر را آشکار کرده است. این مطالعه در دانشگاه لیدن هلند، بر روی ۱۶ گونه پرنده مهاجر در آسیا متمرکز شد.
این گروه کشف کرد که تغییرات ناشی از آب وهوا در زمان بندی رویدادهای طبیعی به صورت قابل توجهی شبکه های مهاجرت پیچیده این گونه ها را مختل می کند.
تغییر آب وهوا زمان رویدادهای طبیعی مانند شروع بهار را تغییر می دهد و منجر به عدم تطابق بین در دسترس بودن غذا و ورود پرندگان به مناطق مختلف می شود.
این پدیده بخصوص برای پرندگان مهاجر که به هم ترازی دقیق ورودشان با در دسترس بودن منابع غذایی تکیه می کنند، حیاتی می باشد.
غذا برای پرندگان مهاجر، باید دقیقا در زمان و مکان مناسب در دسترس باشد و اگر ناهماهنگی وجود داشته باشد، عواقب آن می تواند وخیم باشد.
پرندگان مهاجر با یک حقیقت آب وهوایی جدید روبرو هستند که محققان باید این مورد را بررسی نمایند.
مقاله کامل در مجله Global Change Biology انتشار یافته است.

منبع:

برچسب ها:,