هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور برای دومین روز پی در پی ناسالم می باشد

به گزارش باغ من، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان، زرین شهر، خمینی شهر، سجزی و قهجاورستان امروز جمعه برای دومین روز پی در پی در وضعیت ناسالم به ثبت رسید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، شاخص کیفی هوای کلان شهر اصفهان بر مبنای داده های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت بامداد امروز جمعه چهارم اسفند با میانگین ۱۳۰ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان داده است.
بر اساس داده های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۷، میدان انقلاب با ۱۴۸، پارک زمزم با ۱۳۴، خیابان پروین اعتصامی با ۱۳۸، بزرگراه خرازی با ۱۲۱، دانشگاه صنعتی با ۱۳۰، رهنان با ۱۰۴، سپاهان شهر با ۱۰۸، خیابان فرشادی با ۱۲۸، خیابان فیض با ۱۴۱، خیابان میرزا طاهر با ۱۰۹ و ولدان با ۱۱۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۱۵۴، بزرگراه خرازی با ۱۵۵، خیابان زینبیه با ۱۶۲ و کردآباد با ۱۶۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در بولوار کاوه با ۹۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان داده است.
امروز شاخص هوا در خمینی شهر با ۱۲۵، سجزی ۱۰۹ و زرین شهر با ۱۲۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس، در شاهین شهر با ۸۶ و مبارکه با ۶۴ AQI قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۷۶ AQI قرمز ناسالم برای عموم شهروندان به ثبت رسید. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر های مجاور اصفهان همچون نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.
این شاخص به صورت معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به صورت روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.