پیش بینی بارش های نرمال در کشور تا نیمه خرداد

باغ من: بنا بر اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد میانگین بارش کشور در محدوده نرمال و دما در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان و دو سوی البرز شرقی نرمال و در سایر مناطق نیم تا یک درجه بیش از نرمال پیش بینی می شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا جدیدترین نقشه های پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور برمبنای نقشه پیش بینی های ماهانه برونداد مدل مرکز پیش بینی های میان مدت اروپا موسوم به SEAS-5.1 توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از نیمه دوم اردیبهشت ماه تا نیمه اول مهر ماه سال جاری تولید و ارائه شد. برمبنای این گزارش پیش بینی می گردد، میانگین بارش کشور از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد در محدوده نرمال خواهد بود.

از ماه پایانی بهار تا اواخر تابستان، بارش در جنوب شرق بیش از نرمال و در سواحل خزر در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از عادیست. سایر مناطق کشور مطابق فصل بی بارش هستند. انتظار می رود بارش پاییز کشور به استثنای سواحل خزر، با تاخیر شروع شود.
درباب دمای هوای کشور نیز انتظار است، دمای هوا از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان و دو سوی البرز شرقی نرمال و در سایر مناطق نیم تا یک درجه بیش از نرمال باشد.
همین طور دمای هوا از خرداد تا اواخر تابستان در جنوب شرق کشور در محدوده نرمال، در یک سوم جنوبی کشور و سواحل خزر نیم تا یک درجه بیش از نرمال و در دیگر مناطق ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

بر این اساس، طی چند ماه آتی بیشترین افزایش دما طی نیمه خرداد تا نیمه تیر و کمترین افزایش دما از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد رخ می دهد.

بر مبنای این گزارش، تحلیل پیش بینی فصلی بارش کشور در این بازه زمانی به تفکیک ماه های میلادی به این صورت است: نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۳ (می ۲۰۲۴) میانگین بارش در یک سوم شمالی کشور، زاگرس میانی و مناطقی از شمال غرب ۵ تا ۲۰ میلیمتر بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود. بیشترین افزایش برای دو سوی کوه های البرز و زاگرس میانی پیش بینی شده است. احتمال وقوع بارش بیش از نرمال در سواحل جنوبی و مناطق محدودی از شرق کشور کمتر از ۳۵ درصد، در بخشهایی از البرز غربی بیش از ۶۵ درصد و برای سایر مناطق ۳۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود.

نیمه خرداد تا نیمه تیر ۱۴۰۳ (ژوئن ۲۰۲۴) میانگین بارش کشور در محدوده نرمال پیش بینی شده است. احتمال وقوع بارش بیش از نرمال در بیشتر مناطق کشور، به جز شمال غرب و مناطق پراکنده در سطح کشور، کمتر از ۳۵ درصد است. انتظار می رود بارش های مونسونی جنوب شرق کشور در محدوده نرمال با گرایش به بالای نرمال باشد.

نیمه تیر تا نیمه مرداد ۱۴۰۳ (ژوئیه ۲۰۲۴): میانگین بارش در جنوب شرق کشور بیش از نرمال، شمال غرب کمتر از نرمال و سایر مناطق کشور در محدوده نرمال یا بی بارش خواهند بود. احتمال وقوع بارش بیش از نرمال در بیشتر مناطق کمتر از ۳۵ درصد و تنها برای شمال و جنوب شرق کشور بین ۳۵ تا ۶۵ درصد برآورد می شود.

نیمه مرداد تا نیمه شهریور ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴) الگوی بارشی مشابه ماه قبل است. بارش مونسونی در جنوب شرق کشور در محدوده نرمال تا بیش از آن پیش بینی می شود. نیمه شهریور تا نیمه مهر ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) میانگین بارش کشور در سواحل خزر و بخشهایی از شمال غرب گرایش به کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود. بارش در جنوب شرق گرایش به بیش از نرمال دارد.

احتمال وقوع بارش فراتر از نرمال (فصلی): برمبنای تعداد دفعات (بدون لحاظ مقدار بارش) پیش بینی های بارش فراتر از نرمال حاصل از ۵۱ بار اجرای مدل موسوم به GloSea5، احتمال وقوع بارش بیش از نرمال در مقیاس فصلی (سه ماهه) از نیمه اردیبهشت تا نیمه تیر (MJJ) در بیشتر مناطق کشور ۳۵ تا ۶۵ درصد و در بعضی مناطق از جنوب شرق کشور ۶۵ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود. همین طور از نیمه تیر تا شهریور (JAS) احتمال وقوع بارش فراتر از نرمال در جنوب، جنوب شرق و نوار شمالی کشور ۳۵ تا ۶۵ درصد و برای سایر مناطق کمتر از ۳۵ درصد مورد انتظار است.
تحلیل پیش بینی فصلی دمای هوای کشور در این بازه زمانی به تفکیک ماه های میلادی به این صورت است:

نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۳ (می ۲۰۲۴) دمای هوا در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان و دو سوی البرز شرقی نرمال و در سایر مناطق ۰.۵ تا ۱ درجه بیش از عادیست. کمترین احتمال وقوع دمای بیش از نرمال برای امتداد زاگرس و استان گلستان پیش بینی شده است.

نیمه خرداد تا نیمه تیر ۱۴۰۳ (ژوئن ۲۰۲۴) نابهنجاری مثبت دمای هوا در دامنه های شمالی البرز و سواحل دریای عمان ۰.۵ تا ۱ درجه و در سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه پیش بینی شده است. احتمال وقوع دمای بیش از نرمال در همه مناطق کشور بیش از ۶۵ درصد است.

نیمه تیر تا نیمه مرداد ۱۴۰۳ (ژوئیه ۲۰۲۴) میانگین دمای هوا در سواحل دریای عمان نرمال (۰.۵- تا ۱ درجه)، در یک سوم جنوبی کشور، سواحل خزر، نوار شمال شرق و دامنه جنوبی البرز شرقی ۰.۵ تا ۱ درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال خواهد بود. احتمال وقوع دمای بیش از نرمال در همه مناطق کشور به استثنای بخش محدودی از جنوب شرق کشور بیش از ۶۵ درصد است.

نیمه مرداد تا نیمه شهریور ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴) میانگین دمای هوا در شمال غرب، استانها در حاشیه زاگرس شمالی و ادامه آن تا مرکز و شرق کشور ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال، در بخش محدودی از جنوب شرق نرمال و برای سایر مناطق ۰.۵ تا ۱ درجه بیش از نرمال برآورد می شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو نیمه شهریور تا نیمه مهر ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) میانگین دمای هوا در شمال غرب و غرب کشور ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق ۰.۵ تا ۱ درجه بیش از نرمال مورد انتظار است.

منبع:

برچسب ها:, , ,