مرادی پور: مرکز رصد هوشمند جمعیت هلال احمر در هفته هلال احمر افتتاح می گردد

به گزارش باغ من، سرپرست ستاد پدافند غیر عامل اظهار داشت: با آغاز به کار مرکز رصد هوشمند جمعیت هلال احمر یک مرکز جامع در سطح کشور و برای رصد تمامی رخدادها و فعالیتهای جمعیت هلال احمر در همه حوزه ها ایجاد خواهد شد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر، کمیته رصد هوشمند و پدافند غیرعامل جمعیت امروز با حضور نمایندگانی از تمامی معاونت ها، سازمان ها و ادارات کل مستقل در مرکز عملیات اضطراری ساختمان صلح تشکیل شد. مرتضی مرادی پور سرپرست ستاد پدافند غیر عامل در نشست این کمیته تصریح کرد: شناخت موضوعی و ایجاد ادبیات مشترک، مشارکت در تدوین سند مأموریتی و اهداف راهبردی، پیشگیری از موازی کاری و تداخل در امور تخصصی، استفاده از تجربیات مشابه و درس آموخته های گذشته، ایجاد حلقه ارتباطی و تمایلات بین سازمان و یکپارچگی و تغییر دانش، نگرش و رفتار در حوزه پدافند غیرعامل از اهداف تشکیل این کمیته است. وی ادامه داد: با آغاز به کار این مرکز و با تجمیع همه اطلاعات و تجربه های مدیریتی به صورت داشبورد کاملا تخصصی برای مواجهه با شرایط عادی و اضطراری، عملاً یک مرکز جامع و دائم در سطح کشور و برای رصد تمامی رخدادها و فعالیتهای جمعیت هلال احمر در همه حوزه ها بوجود آمده است. مرادی پور تصریح کرد: رصد و پایش هوشمند و متمرکز اطلاعات در رابطه با مأموریت های داوطلبانه، بشردوستانه و امدادی و مخاطرات غیر مترقبه در هلال احمر ایران، سبب می شود که علاوه بر دسترسی به اطلاعات دقیق و درست از مبادی معتبر، هماهنگی های لازم با دیگر مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز که در شرایط اضطراری و رخدادها نیازمند خدمات داوطلبانه و اضطراری، وارد عمل می شوند، به سرعت و سهولت صورت گیرد. گفتنی است، مرکز رصد هوشمند جمعیت هلال احمر در هفته هلال احمر افتتاح می گردد.