انسان ها مقصر انقراض حیوانات بزرگ بودند؟

باغ من: خراسان رضوی دانشمندان مدت هاست که در مورد علت انقراض خیلی از گونه های جانوری بزرگ در طول ۵۰ هزار سال قبل بحث می کنند و معتقدند که انسان یا تغییرات آب وهوایی مقصر آن بوده است.
ارث گزارش کرد، پژوهشگران دانشگاه آرهوس به این نتیجه رسیدند که شکار انسان نقش مهمی در انقراض جانوران بزرگ داشته است.
پژوهشگران با بررسی زمینه هایی مانند زمان انقراض، ترجیحات غذایی، نیازهای آب وهوایی، تخمین جمعیت ژنتیکی و شواهد شکار، فعالیت انسانی را به عنوان عامل اصلی مشخص کردند.
پژوهشگران می گویند نتایج بررسی از تأثیر عمده آب وهوا در الگوهای انقراض جهانی و نه در شواهد مکانیکی در مقیاس دقیق را حمایت می کند و برعکس، حمایت قوی و فزاینده ای از فشارهای انسانی به عنوان محرک اصلی این انقراض ها وجود دارد.
شواهد نشان میدهد که انسان های مدرن اولیه شکارچیان موثر حیوانات بزرگ بودند که منجر به انقراض ماموت ها و تنبل های غول پیکر در سرتاسر جهان شدند.
این انقراض ها در سرعت ها و زمان های مختلف اتفاق افتاد، اما پیوسته بدنبال ورود انسان های مدرن یا پیشرفت های فرهنگی، میزان آن قابل توجه بود.
انقراض ها در تمام قاره ها به جز قطب جنوب و در اکوسیستم های مختلف، از جنگل های استوایی گرفته تا محیط های قطبی رخ داده است.
خیلی از گونه های منقرض شده می توانند در انواع مختلف محیط ها رشد کنند. بنابراین، انقراض آنها را نمی توان با تغییرات آب وهوایی که موجب ناپدید شدن یک نوع اکوسیستم خاص می شود، توضیح داد.
نتایج این تحقیق در مجله Cambridge Prisms: Extinction انتشار یافته است.

منبع:

برچسب ها:, ,