معاون رئیس جمهور: خطر خشکی دریاچه ارومیه برطرف شده است، افزایش تراز دریاچه

به گزارش باغ من معاون رئیس جمهور از افزایش تراز دریاچه ارومیه اطلاع داد و اظهار داشت: خطر خشکی دریاچه ارومیه از سال قبل برطرف شده است. به گزارش باغ من به نقل از مهر، […]

Read More →