اختصاصی مهر؛ محیط زیست پروانه خارج ازفصل می فروشد، دلار ۴۲۰۰تومانی برای شکارقوچ

باغ من: منابع آگاه از فروش پروانه شکار ویژه توسط سازمان محیط زیست برای شکارچیان خارجی و در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان خبر می دهند.

آن گونه که منابع آگاه به خبرنگار مهر، اطلاع داده اند سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به فروش پروانه شکار ویژه قوچ اوریال در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان کرده در حالیکه اکنون حتی در فصل شکار هم به سر نمی بریم. پروانه هایی که گفته شده در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گرفته اند.
این در حالی است که سازمان محیط زیست طی سال های اخیر با صدور مجوز جهت راه اندازی قرق های اختصاصی بخش خصوصی را به این حوزه وارد کرده بود تا اولا با سرمایه گذاری نسبتا سنگین بخش خصوصی، حیات وحش مناطق حفاظت شده دست نخورده باقی بماند و هرگونه شکاری داخل این قرق های اختصاصی صورت گیرد و ثانیا بخش خصوصی و جوامع محلی از منافع اقتصادی حیات وحش بهره مند شوند.
با این وجود اکنون سازمان محیط زیست خود در رقابت با قرق های اختصاصی به فروش پروانه شکار در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان و آن هم در فصل غیر شکار و با قیمت پایین و آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای شکارچیان خارجی روی آورده است.
از سوی دیگر باید بر این نکته هم تصریح کرد که مجوز شکار داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست باید تحت ضوابط «پروانه شکار ویژه» باشد که مشخص نمی باشد چگونه خارج از فصل پروانه شکار ویژه برای خارجی ها صادر گردیده است، بخصوص این که اکنون که این شکار صورت می گیرد تنها حدود یک ماه از فصل زایمان گذشته است.