نقشه پایش خشکسالی و بحران در منابع طبیعی تهیه شد

باغ من: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تهیه نقشه های تولیدی مرکز ملی پایش خشکسالی و بحران در منابع طبیعی با همکاری سازمان هواشناسی اطلاع داد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، نقشه های تولیدی مرکز ملی پایش خشکسالی و بحران در منابع طبیعی قادر هستند علاوه بر تعیین و ارائه اطلاعات از شدت و روند تغییرات اقلیمی و خشکسالی، این امکان را فراهم سازند تا بخش های اجرایی با استفاده از این اطلاعات برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با تهدیداتی نظیر آتش سوزی و کنترل آفات و امراض جنگلی فراهم نمایند.

سازمان هواشناسی ۳۵۰ ایستگاه باران سنجی در مناطق مختلف کشور دارد که آن ها را آنالیز می کند و روی نقشه های جنگلی و مرتعی قرار می دهد. این نقشه ها نشان داده است که کدامیک یک از نقاط مناطق جنگلی و مراتعی کشور با کمبود بارندگی مواجهند و به سازمان جنگل ها این امکان را می دهد تا با آگاهی بیشتر نسبت به برنامه ریزی، پیشگیری و مقابله با بحران های پیش رو اقدامات لازم را انجام دهد.

سازمان هواشناسی هم به صورت فصلی اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی، خشکسالی و کم آبی در کشاورزی را به دولت اعلام می کند و از این پس اطلاعات مربوط به وضعیت منابع طبیعی کشور ازنظر اقلیمی هم ضمیمه آن خواهد شد.

در حال حاضر این نقشه ها روی سایت مرکز ملی پایش خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به نشانی http: //ndwmc.irimo.ir/far/wd/۴۷۳۲asis.htm قرار گرفته است و می تواند مورد بهره برداری قرار گیرند.

برچسب ها:, , ,