نیره پورملایی مدیرکل محیط زیست استان یزد شد

باغ من: در حکمی از جانب عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیره پور ملایی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد منصوب گردید.

به گزارش باغ من به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به نیره پور ملایی آمده است: به باعث این حکم سرکار عالی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

قبل از این نیره پورملایی بعنوان مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت بوده است. وی رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل، معاون نظارت و پایش محیط زیست و مدیرکل اداره محیط زیست سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد.