معصومه حسین پور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست شد

باغ من: در حکمی از جانب عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه حسین پور بعنوان مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب گردید.
به گزارش باغ من به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به معصومه حسین پور آمده است: به باعث این حکم سرکارعالی به سمت مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید. معصومه حسین پور دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با ۱۹ سال سابقه کاری در سازمان حفاظت محیط زیست مشغول فعالیت بوده است و قبل از این در سمت معاون دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری در کارنامه کاری خود دارد.