دریای خزر با انتقال به سمنان خشک می شود؟

باغ من: رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران اظهار داشت: باید راهکار مناسب و بهتری به جای انتقال آب خزر مانند مدیریت، مهار و کنترل مصرف آب در سمنان صورت گیرد.
علی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه صحبت های رئیس جمهور در زمینه انتقال آب خزر به سمنان اظهار نمود: رئیس جمهور باید اجازه دهد مدیران اجرایی که مسئول و متولی این مورد بسیار مهم هستند نظر کارشناسی خویش را عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه همه ما نسبت به دریای خزر دغدغه داریم، خاطرنشان کرد: حوضه آبخیز دریای خزر، دریای آزاد نیست که بخواهیم آب آنرا بگیریم و همچنان اضافه بماند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در ادامه اظهار داشت: دریای خزر چیزی شبیه دریاچه ارومیه در مقیاس بزرگتر است؛ در صورت برداشت از این دریاچه بسته با کم شدن آب آن رو به رو و مشکلات اساسی در حوزه های مختلف را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه انتقال آب دریای خزر به سمنان سبب مشکلات زیست محیطی این استان می شود، اشاره کرد: کارشناسان محیط زیست باید مشکلاتی که در راه انتقال لوله از منطقه مازندران به سمنان و همینطور شیرین سازی آب و غیره را مورد بررسی قرار دهند و بعلاوه خسارت های احتمالی هم در نظرگرفته شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه بعد از انجام انتقال باید همه جوانب در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: باید راهکار مناسب و بهتری به جای انتقال آب مانند مدیریت، مهار و کنترل مصرف آب در سمنان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه هنوز مدیریت صحیح مصرف آب در سمنان صورت نگرفته است، اظهار نمود: با نظر رئیس جمهور در مورد انتقال آب دریای خزر به سمنان مخالف هستم و از وزیر مربوطه سوال خواهم کرد.