معاون سازمان محیط زیست خبرداد؛ سرشماری حیات وحش با تجهیزات جدید، صدورپروانه شکار برپایه ظرفیت برد

به گزارش باغ من ظهرابی اعلام نمود: از این پس استان های خواستار صدور پروانه شکار باید وضعیت دقیق زیستگاه های خویش را بررسی و درگزارشی به سازمان ارائه نمایند. سرشماری حیات وحش هم با تجهیزات جدید انجام خواهدشد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در کارگاه آموزشی مدیریت و حفاظت حیات وحش برای خبرنگاران که بامداد امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید اعلام نمود: برای اولین بار می خواهیم با همکاری سازمان جغرافیایی ارتش با استفاده از تجهیزات هوایی سرشماری حیات وحش را انجام دهیم. حمید ظهرابی اضافه کرد: معتقدیم روش مشاهده مستقیم در سرشماری حیات وحش که برخی آنرا منسوخ خوانده اند روشی نسبتا دقیق است که با استفاده از تجهیزاتی همچون پهباد و هواپیماهای فوق سبک بر دقت آن افزوده خواهد شد. به همین جهت با هماهنگی سازمان جغرافیایی ارتش سرشماری حیات وحش را با تجهیزات جدید انجام خواهیم داد. وی افزود: بزودی تفاهم نامه ای دو جانبه بین معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست و سازمان جغرافیایی ارتش منعقد خواهد شد که مواردی از این دست طی این تفاهم نامه با همکاری آن سازمان پیش خواهد رفت. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همینطور اظهار داشت: از این پس صدور پروانه شکار در استان ها بر پایه گزارش دقیق استان از زیستگاه ها شامل جمعیت، وضعیت زیستگاه، ترکیب سنی و جنسی، و تهدیدهای جمعیت حیات وحش خواهد بود. ظهرابی اضافه کرد: در بخشنامه جدید استان هایی که درخواست صدور پروانه شکار دارند باید گزارشی دقیق از وضعیت حیات وحش زیستگاه های خود ارائه نمایند تا بر طبق این اطلاعات امکان صدور پروانه شکار بررسی شود. او همینطور درباره قرق های اختصاصی هم خاطرنشان کرد: این قرق ها هم باید امسال ظرفیت برد زیستگاه های خویش را محاسبه کنند و بر اساس این مطالعات پروانه شکار برای این قرق ها صادر خواهد شد.