صالحی امیری: عرصه محیط زیست بر آمده از فرهنگ و گفتمان عمومی جامعه است

به گزارش باغ من بامداد امروز جشنواره ورزشی به مناسبت گرامیداشت روز هوای پاک با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، برگزار گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در این مراسم با اشاره به اینکه واقعیت این است که اگر هر روز مادر تهران برنامه مشابه برنامه امروز داشته باشیم باز به آن اهداف متعالی که ما در مورد محیط زیست داریم نخواهیم رسید، اضافه کرد: اصولا مفهوم توسعه بر محور و مبنای حفاظت بلندمدت از محیط زیست، زیستگاه ها، تنوع زیستی و منابع طبیعی استوار است. وی با اشاره به اینکه باید توجه داشت عرصه محیط زیست عرصه دستوری، آمرانه، الزامی و بایدها نیست، تصریح کرد: عرصه محیط زیست امری بر آمده از باور ها، فرهنگ ها و گفتمان عمومی جامعه است، تابحال با بخشنامه ها و بایدها نتوانستیم معضل محیط زیست در کشور را حل نماییم و حل نخواهد شد مگر اینکه تبدیل به یک گفتمان عمومی شود و به یک باور عمومی تبدیل گردد. رئیس کمیته ملی المپیک افزود: ازاین رو محیط زیست عرصه باورهاست نه بایدها و به جهت اینکه ما بتوانیم باورها در متن جامعه جاری شود باید از مهد ها، مدرسه ها، خانواده، آموزش و پرورش و صدا و سیما و نهادهای مدنی این مورد را آغاز نماییم. صالحی امیری با اشاره به اینکه مسئله محیط زیست در دهه آینده یکی از مسائل اساسی و بنیادی کشور خواهد بود، اضافه کرد: تاکید می کنم برای این که ما به حکمرانی خوب دسترسی داشته باشیم باید توجه ویژه ای به عرصه جدیدی به نام محیط زیست داشته باشیم. ایشان در ادامه با اشاره به اینکه دو رویکرد همیشه در مورد محیط زیست وجود داشته است، بیان داشت: یک رویکرد اینکه حفظ محیط زیست رسالت حاکمان و وظیفه دولت می باشد و رویکرد دوم این است که مردم متولی حفظ محیط زیست خود هستند. صالحی امیری اظهار داشت: اگر ما بپذیریم مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانون محوری، عدالت جویی، شفافیت و کارایی و اثربخشی از شاخص های حکمرانی خوب در تعاریف جهانی هستند این یعنی اینکه حکمرانی خوب مبتنی بر حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت است. وی با اشاره به اینکه در ادبیات دینی و قانون اساسی ما هم اینگونه است، تصریح کرد: اگر در تحلیل ایدئولوژیک به آن بپردازیم باور داریم که منشأ قدرت خدا و مرجع قدرت مردم هستند. رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه اگر در مبانی قانونی دنبال نماییم باز حق مطلق از آن ملت است و در چنین وجهی نقش دولت نقش ثانوی و نقش مردم نقش اولیه خواهد بود، اضافه کرد: بنابراین باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا امروز رسالت اصلی محیط زیست بر دوش مردم است یا خیر و اگر پاسخ منفی است باید ساز و کارهای جدید برای تحقق این هدف متعالی را فراهم نماییم. وی افزود: نظام های جدید دولت قادر به انبوه نیازهای جامعه نیستند و از این منظر نهادهای مدنی و عمومی مانند شهرداری ها، رسانه های عمومی، نهاد های مدنی و کانون های اجتماعی رسالت اول را دارند و نتیجه می گیریم که محیط زیست یک امر اجتماعی است نه یک امر دولتی و دولت بعنوان متولی نقش سیاست گذاری و حمایتی دارد و نقش اساسی بر عهده خود مردم خواهد بود. صالحی امیری در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه ما امروز باید باور نماییم برای هر اقدامی که در کشور انجام میشود باید یک پیوست محیط زیستی داشته باشیم، اضافه کرد: نسل های آینده حق دارند از این سرزمین، خاک و از این هوا بهره مند شوند و انسانهایی که به دنبال منافع خود و اطرافیان هستند هیچ نگاهی به آینده ندارند. وی با اشاره به اینکه رسالت ما و شما است که باور داشته باشیم این سرزمین متعلق به همه ما نیست و بلکه متعلق به همه فرزندان این سرزمین و نسل های آتی هم هست، اظهار داشت: مسئله محیط زیست مسئله ای تک بعدی نیست بلکه مسئله چند بعدی است و نمی توان با یک نسخه آنرا درمان کرد. رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه با اشاره به اینکه محیط زیست با مقوله ای به نام سبک زندگی رابطه ای مستقیم دارد، اضافه کرد: خوراک، پوشاک، حمل و نقل، آموزش، تعامل اجتماعی، استفاده از منابع طبیعی و انرژی باید مورد توجه قرار گیرد و به جهت اینکه ما به بتوانیم نقطه مقصود در محیط زیست برسیم باید سبک زندگی را تغییر دهیم و برای رسیدن به محیط زیست مطلوب باید سبک زندگی مطلوب را تولید نماییم.