تظاهرات محیط زیستی دانش آموزان ابتدایی در انگلیس

به گزارش باغ من دانش آموزان مقطع ابتدایی در انگلیس در تظاهرات محیط زیستی شرکت می کنند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، دانش آموزان مقطع ابتدایی در انگلیس در کنار هزاران دانش آموز و دانشجوی دیگر در تظاهراتی که مقرر است در مخالفت با سیاست های این کشور در مقابل تغییرات اقلیمی برگزار شود، شرکت می کنند.
مقرر است این تظاهرات گسترده روز جمعه و در اعتراض به اقدامات ناکافی دولت انگلیس در حوزه محیط زیست برگزار گردد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، در این رویداد برگزاری بیشتر از ۴۰ تظاهرات در مناطق مختلف انگلیس برنامه ریزی شده است. همینطور این تظاهرات در جهت اعتراضات محیط زیستی است که در سراسر جهان برگزار می گردد.