پیگیری محیط زیست برای اجرایی شدن طرح کهاب

به گزارش باغ من سرپرست هوا و تغییر اقلیم با توضیح درباره اجرایی شدن طرح «کهاب» از سال ۸۷ اظهار داشت: طرح کهاب با هدف کاهش، هدایت، انتقال وبازیافت بخارات بنزین از سال ۸۷ تابحال برپایه مصوبات مختلف هیات محترم وزیران توسط وزارت نفت اجرا شده و تحت پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا محمد مهدی میرزایی قمی درباره طرح « کهاب» گفته است: این طرح می بایست در انبارهای نفت، جایگاه های بنزین همینطور نفتکش ها انجام پذیرد. اجرای طرح کهاب در جایگاه های بنزین در دو بخش انجام می پذیرد که بخش اول «Stage I» مربوط به کنترل و بازیافت بخارات بنزین در محل مخازن سوخت و بخش دوم « Stage II » مربوط به کنترل و بازیافت بخارات بنزین درمحل است.

وی با اشاره به تاثیرات مخرب بخارات بنزین بر محیط زیست و افراد تشریح کرد: بخارات بنزین شامل ترکیبات مختلف از VOCs است که می توانند علاوه بر آثار زیست محیطی بر سلامت کارکنان جایگاه های بنزین و انبارهای نفت ( در وهله نخست )، مراجعان به جایگاه ها، ساکنان مناطق همجوار جایگاه ها و انبارهای نفت تاثیرات سوء داشته باشد.

میرزایی قمی اضافه کرد: ازجمله این ترکیبات چهار ترکیبBTEX است که سرطانزایی بنزن کاملاً به اثبات رسیده است. بنابراین به منظورپیگیری و نظارت هر چه دقیق تر برموضوع از حیث چالش های موجود، علل تاخیردر اجرا و تکمیل طرح کهاب و… سازمان محیط زیست علاوه بر انجام مکاتبات مختلف با وزارت نفت و سایردستگاههای مرتبط نسبت به تشکیل کارگروه با عضویت دستگاه های در رابطه با مبحث اقدام و مراتب تکمیل طرح را به صورت مکرر پیگیری می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی و پیگیری بایسته توسط وزارت نفت و همکاری جایگاه داران همینطور سایردست اندرکاران مبحث بتوان گامی در جهت پیشگیری از انتشارمواد آلی فرار به محیط زیست برداشته وضمن تاثیرگذاری مثبت بر سلامت محیط زیست و شهروندان مبحث صرفه جویی در مصرف سوخت هم محقق شود.