لزوم توجه به آموزش مردم و مسئولان در مواجهه با پدیده های طبیعی

باغ من: یک کارشناس محیط زیست اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما آموزش کافی برای مقابله با پدیده های طبیعی مانند سیل وجود ندارد و در برخورد با این مسائل و مدیریت آن هیجان زدگی دیده می شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، محمد حسین بازگیر در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به آموزش ندیدن مردم برای مقابله با پدیده هایی مانند سیل اظهار داشت: برمبنای مشاهدات نه تنها مردم بلکه مسئولان هم رفتار مناسب و منطقی در آن شرایط نداشتند و هیجان زدگی در برخورد با مسائل در امدادگران نیز مشاهده می شد.

وی اضافه کرد: عوامل متعددی در بروز سیل نقش دارند که همچون آن می توان به تمرکز مکانی و زمانی بارش ها اشاره نمود. با عنایت به تفاوت بارش ها در سال ۹۷ نسبت به سال های دیگر، لازم بود که بررسی های بیشتری درباره احتمال وقوع سیل صورت می گرفت.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه میانگین بارش در بعضی از بخش های زاگرس از شاخص بارش کل کشور بالاتر بود، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم در بروز سیل، رطوبت خاک است. در واقع به سبب اشباع شدن ظرفیت خاک و نبود پوشش گیاهی مناسب، بارش های مرحله دوم در لرستان جاری شدند و سیل را به وجود آوردند.

بازگیر درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در سیل اخیر توضیح داد: مدیریت تمام امور به عهده این سازمان نیست. برای مثال هنگامی که در حریم رودخانه ای خروشان با مجوز نهادهای دیگر، ساخت و ساز صورت می گیرد نباید محیط زیست را مقصر بدانیم.

وی درانتها اظهار داشت: در سیل اخیر خسارت زیادی به منابع طبیعی کشور وارد شد و که قسمتی از آن فرسایش خاک و لطمه به درختان است.

منبع: