پایش آلاینده های دی اکسین و فوران در کشور شروع شد

به گزارش باغ من برای اولین بار در کشور نمونه برداری از گازهای آلاینده دی اکسین و فوران توسط کارشناسان داخلی انجام شد.
شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اولین بار در کشور نمونه برداری از گازهای آلاینده دی اکسین و فوران توسط کارشناسان داخلی انجام شد. این نمونه برداری طی هفته گذشته ازخروجی زباله سوز ساوه در استان مرکزی با حضور آزمایشگاه معتمد ذی صلاح داخلی و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست طی سه روز صورت گرفت. وی ادامه داد: فرآیند اندازه گیری و سنجش آلاینده های دی اکسین و فوران هم از نظر نمونه برداری و هم از نظر آزمایشگاهی بسیار پیچیده است و به تجهیزات خاص نیاز دارد. دی اکسین ها و فوران ها از ترکیبات بسیار سمی هستند که می توانند در خروجی برخی واحدهای صنعتی و خدماتی مانند زباله سوزها، کارخانجات سیمان و برخی واحدهای دیگر تولید شوند و به هوا انتشار یابند. این ترکیبات کارکرد سیستم ایمنی و خیلی از هورمون های بدن را مختل می کنند و در محیط بسیار پایدار هستند. ۱۷ نوع مشتقات اصلی این آلاینده ها وجود دارد. انصاری افزود: در سال ۱۳۸۴ سازمان محیط زیست یک دستگاه کروماتوگرافی خاص به اسم GC HR را خریداری کرد که در آن زمان راه اندازی نشد. این دستگاه آلمانی نهایتاً در سال ۱۳۹۵ طی تفاهمنامه ای با وزارت دفاع افتتاح شد و ازاین رو هم اکنون تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای برای آنالیز دی اکسین و فوران ها در کشور موجود است. مشکل، نمونه برداری این ترکیبات از خروجی دودکش صنایع بواسطه پیچیدگی های این فرآیند بود که خوشبختانه هم اکنون دو آزمایشگاه معتمد به صورت مشروط و موقت برای زمانی ۶ ماهه برای نمونه برداری تأیید صلاحیت شده اند، و این ظرفیت در داخل کشور بوجود آمده است. مدیرکل دفتر فراگیر خاطرنشان کرد: با عنایت به مطرح شدن بحث فعالیت زباله سوزها در شمال کشور، اندازه گیری دی اکسین ها و فوران ها اهمیت ویژه ای دارد. البته همواره تاکید گردیده است که دستگاه های زباله سوز با تکنولوژی بالا باید خریداری شود. اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد، عدم تفکیک زباله ها از مبدأ است. انصاری توضیح داد: اختلاط زباله های تر و خشک می تواند باعث افزایش غلظت آلاینده های هوا بویژه دی اکسین و فوران ها از خروجی زباله سوزها شود. ازاین رو حتی اگر زباله سوزها پیشرفته هم باشند، نمی توان از اندازه گیری دی اکسین و فوران ها در خروجی دودکش آنها غافل بود. در نتیجه، اندازه گیری این آلاینده ها با استفاده از توان متخصصان داخلی و آزمایشگاه سازمان محیط زیست نقطه عطفی در پایش آلاینده های خاص است. او در آخر تصریح کرد: پایش آلاینده های خاص هوا مانند اندازه گیری فلزات سنگین، ترکیبات آلی فرار و همچون همین دی اکسین ها و فوران ها همچون موضوعاتی هست که لزوم دارد در کنار پایش پارامترهای متداول که توسط ایستگاههای پایش کیفی هوا انجام می شود در شهرهای بزرگ و صنعتی صورت گیرد.