یک استاد دانشگاه: مجلس با تحقیق و تفحص کاستی های محیط زیست را استخراج و رفع کند

باغ من: به دنبال موافقت مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، یک استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست واجب است، اشاره کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که کاستی های سازمان حفاظت محیط زیست را استخراج کند و در صدد رفع آنها بربیاید.

مجید مخدوم در گفت و گو با ایسنا ضمن انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و انتصابات این سازمان، بر ضرورت انتخاب روسا و معاون محیط زیست از میان متخصصان محیط زیست اصرار کرد.

وی که دکترای ارزیابی اثرات محیط زیست دارد، با انتقاد از واگذاری مناطق حفاظت شده همچون منطقه تنگ تکاب با هدف گردشگری یا ساخت و ساز در آشوراده، به روال صدور مجوز برای طرح های توسعه ای در سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد نمود و اظهار داشت: در دوره های گذشته کمیسیون ماده ۲ در سازمان حفاظت محیط زیست فعال بود و طرح هایی که درخواست اجرا داده بودند در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گرفت و اگر قابلیت اجرا نداشت، کنار گذاشته می شد. امیدوارم روزی برسد که سازمان حفاظت محیط زیست پیش از صدور مجوزها، از بدنه کارشناسی خود که باسواد هم هستند، مشورت بگیرد.

مخدوم با اشاره به آغاز ساخت سد «لاسک » در استان گیلان اظهار داشت: جالب است بدانید که یکی از طرح هایی که در سال های گذشته بطور کامل کنار گذاشته شده بود چون سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای آن مخالفت داشت، طرح ساخت سد لاسک بود که متاسفانه در دوره جدید مجوز اجرا گرفت. در صورت ساخت سد لاسک از ورود ۳۶ و نیم میلیون متر مکعب آب به تالاب انزلی جلوگیری می شود این درحالیست که این تالاب هم اکنون در آستانه خشک شدن است. بطور قطع ساخت این سد لطمه جدی به تالاب وارد میکند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به حوزه شکار هم اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در حوزه صدور مجوز شکار هم شاهد یک بلبشو بودیم که خوشبختانه معاونت محیط زیست طبیعی به درخواست پیشکسوتان برای ایجاد اتاق فکر به منظور بررسی علمی و اصولی پروانه های شکار موافقت نمود.

وی همین طور به واگذاری کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی انتقاد و اظهارکرد: حفاظت از تنوع زیستی جز وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است، در صورتیکه این سازمان این وظیفه و مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی را به وزارت جهاد کشاورزی حواله کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست باید عهده دار مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی باشد و بعنوان ناظر دولت برعملکرد دستگاه های مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنوع زیستی نظارت کند.

مخدوم با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست واجب است و من درخواست داشتم که این طرح حتما صورت گیرد، اظهار داشت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که کاستی های سازمان محیط زیست را استخراج کند و در صدد رفع آنها بربیاید.

منبع: