درویش: انسان خردمند به جنگ قوانین طبیعت نمی رود

به گزارش باغ من عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با اشاره به فیلم مستند مسافر فوکوشیما درباره فاجعه سونامی اظهار داشت:  انسان خردمند انسانی نیست که به جنگ قوانین طبیعت برود.
محمد درویش، کنشگر محیط زیست و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با اشاره به فیلم مستند «مسافر فوکوشیما» درباره فاجعه سونامی به کارگردانی و تهیه کنندگی معصومه نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انسان خردمند انسانی نیست که به جنگ قوانین طبیعت برود. درویش اضافه کرد: ژاپنی ها در نگاه مردم ایران، بعنوان آدم هایی سخت کوش، دقیق، منظم و به شدت علمی شناخته شده اند. قصه فیلم «مسافر فوکوشیما» در ژاپن می گذرد و حکایت فاجعه ای را با مخاطب در بین می گذارد که به شدت عجز و درماندگی غول فناوری یعنی ژاپن را در مواجهه با طبیعت نشان داده است و مخاطب را به فکر فرو می برد. وی افزود: اگر ژاپن که می گوییم همه چیز آن روی حساب و کتاب است اینگونه در مقابل این حادثه، این سونامی و این انفجار اتمی در فوکوشیما تسلیم شده، تکلیف بقیه کشورهایی که به مراتب فناوری سطح پایین تری و به مراتب وحدت مردمی کمتری دارند در مواجهه با چنین حوادث طبیعی و در مواجهه با استقرار صنایع خطرناک چیست؟ عضو هیئت علمی موسسه جنگل ها و مراتع اضافه کرد: به نظرم کارگردان فیلم مستند مسافر فوکوشیما با هوشمندی هر چه تمام تر تلاش می کند تا به جای اینکه پاسخ این پرسش را به صورت شفاف در اختیار مخاطب قرار بدهد، مخاطب را به تفکر درباره حواشی این ماجرا دعوت کند. درویش تصریح کرد: این فیلم را باید دید و با دقت هم باید دید. نه یک مرتبه، بلکه چند بار. در سکانس های آغازین این فیلم وقتی که سونامی اتفاق می افتد همه خودرو های فرامدرن بسیار بسیار گرانقیمت را می بینیم که در خیابان های ژاپن روی آب حرکت می کنند و از این سو به آن سو می روند و کسی نمی تواند کاری بکند. کشتی ها و هواپیماها و خانه ها همه ویران شده و متوجه می شویم که هنوز تا زمان غره شدن به توان مهندسی خیلی مانده است. وی خاطرنشان کرد: انسان خردمند انسانی نیست که به جنگ قوانین حاکم بر طبیعت برود بلکه کسی است که با درک قوانین حاکم بر طبیعت، چیدمان توسعه ای طراحی بکند که هم به نفع طبیعتش باشد و هم به نفع زیست پایدار و با کیفیتش باشد. درویش در انتها تصریح کرد: ما می توانیم در این جهان زندگی با کیفیت تر و سالم تر و با نشاط تری داشته باشیم و امیدوارم که ساخت چنین فیلم هایی سبب بشود تا ما به سمتی حرکت نماییم که هم به نفع نسل امروز و نسل آینده است و هم به نفع امانتی که باید با بهترین و سزاوارترین شکل ممکن به آیندگان اهدا نماییم.