اعلام نتایج پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش

به گزارش باغ من پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش به پایان رسید و نتایج آن آماده شد و بررسی این نتایج نشان داده است سیاهه انتشار شهر تهران در مسیری درست بوده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش به پایان رسید و نتایج آن آماده شد. بررسی این نتایج نشان داده است سیاهه انتشار شهر تهران در مسیری درست بوده و اجرای طرح های ترافیکی هدفمند همچون طرح کاهش در تهران یک لزوم غیر قابل انکار است. حسین شهبازی سرپرست معاونت فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در اینباره اظهار داشت: یکی از سوالات مطرح شده در سال های اخیر در زمینه آلودگی هوای شهر تهران، جایگاه و اهمیت خودرو های سواری بنزینی در آلودگی هوای شهر تهران بوده و اینکه اجرای طرح های ترافیکی هدفمند همچون طرح کاهش در جهت ارتقای کیفیت هوا تأثیری بر کاهش آلودگی هوای شهر تهران دارد یا خیر؟ شرکت کنترل کیفیت هوا با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و آزمایشگاه های معتبر بین المللی، در سال ۱۳۹۷ آغاز به انجام مطالعه آلودگی در تونل های شهری کرد و این مطالعه با بررسی آلودگی در تونل نیایش آغاز شد. در این تحقیق با استقرار سه ایستگاه با تجهیزات پیشرفته در داخل و خارج تونل نیایش، آلودگی هوای داخل و خارج تونل در یک دوره زمانی یک هفته ای، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، نمونه برداری شد. همینطور با استفاده از یک دوربین فیلمبرداری حجم تردد و نوع خودرو های عبوری از تونل ثبت و در نهایت شمارش شد.
آنگونه که شهبازی گفته، تونل های شهری یکی از آلوده ترین نقاط از نظر غلظت ذرات معلق در شهرها هستند. با عنایت به اینکه تنها منبع تولید آلودگی در تونل های شهری، خودرو ها هستند، این محیط ها بستری ایده آل برای انجام مطالعات آلودگی تولیدی خودرو ها است. به بیان دیگر، با تقریب خوبی تمام ذرات معلق موجود در تونل ناشی از تردد خودرو ها بوده و سایر منابع صنعتی، کشاورزی و خانگی و.. در تولید این ذرات نقشی ندارند. به همین جهت با مطالعه آلودگی هوا در تونل می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد ضرایب انتشار آلایندگی خودرو ها بدست آورد. همینطور با آنالیز جنس و ترکیبات ساختاری ذرات معلق انتشار یافته توسط خودرو ها در تونل می توان به منشأ تولید ذرات پی برد. بعنوان مثال با بررسی جنس ذرات می توان مشخص کرد که کدام دسته از ذرات از اگزوز خودرو خارج شده اند و کدام دسته از ذرات ناشی از منابع دیگر همچون سایش لنت ترمز، لاستیک خودرو و.. هستند. شهبازی خاطرنشان کرد: تونل نیایش یکی از بزرگترین تونل های شهری ایران، با طول تقریبی ۶.۷ کیلومتر، است که بزرگراه نیایش را به بزرگراه صدر انتقال می دهد. با عنایت به اینکه تردد ناوگان حمل و نقل سنگین در این تونل مجاز نمی باشد، عمده ذرات معلق نمونه برداری شده ناشی از تردد خودرو های سبک بنزینی است. سرپرست واحد فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره اهداف انجام اظهار داشت: تعیین ضریب انتشار ذرات معلق خودرو های سبک سواری در شهر تهران، تعیین اجزا و ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده ی ذرات معلق انتشار یافته توسط خودرو های سبک سواری در شهر تهران و منشأیابی منابع اصلی از راه شناسایی عناصر موجود در ذرات، صحت سنجی سیاهه انتشار شهر تهران و تولید داده ها و اطلاعات پرارزش در زمینه بروزرسانی سیاهه انتشار شهر تهران و ارزیابی اثربخشی طرح های ترافیکی هدفمند در زمینه کاهش کاهش آلودگی هوای شهر تهران همچون طرح کنترل آلودگی هوای شهر (طرح کاهش) به طور کلان در این پروژه دنبال می شود. با عنایت به اینکه تجهیزات مربوط به انجام آنالیزهای شیمیایی این پروژه در کشور موجود نبوده، کلیه آنالیزهای مربوط به ذرات معلق جمع آوری شده در تونل نیایش در مؤسسه Paul Scherrer Instituteسوییس و مؤسسه تحقیقاتیHelmholtz Zentrumدر کشور آلمان انجام گرفت. شهبازی در بخش مهمی در گزارش این پروژه تصریح کرد: نتایج پروژه نشان داد که اولاً ضریب انتشار ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) برای ناوگان خودرو های سواری بنزینی شهر تهران در حدود ۱۶ میلی گرم به ازای هر کیلومتر تردد خودرو است. در ثانی، تشخیص نقش پررنگ عناصری نظیر آهن و آنتیموان در ساختار ذرات معلق ناشی از تردد خودرو ها که منابعی غیراحتراقی داشته و ناشی از عواملی همچون لنت ترمز است، از دیگر دستاوردهای پرارزش این تحقیق بوده است. علاوه بر ترمز، ذرات انتشار یافته ناشی از فرسایش لاستیک خودرو از منابع اصلی کربن آلی است. هم بالای کربن آلی در انتشارات ناشی از ناوگان سبک بنزینی حمل و نقل تهران را هم می توان به فرسایش لاستیک خودرو ها نسبت داد. به عبارت دیگر، سایش لنت ترمز، تایر خودرو و حتی سطح جاده در اثر تردد خودرو ها هم از منابع دیگر تولید ذرات معلق در خودرو های سواری است که در اثر افزایش حجم ترافیک و تردد خودرو ها افزوده می شود. شهبازی همینطور در بخش دیگری از این گزارش اعلام نمود: تابحال در شهر تهران نقش محوری ترافیک در تولید آلودگی های ناشی از عوامل غیر احتراقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رانندگی در ترافیک سنگین باعث می شود تا رانندگان تهرانی چندین برابر بیشتر از رانندگان سایر مناطق از ترمز استفاده کنند. در نتیجه نقش مخرب ترافیک، نه تنها بعنوان عاملی که منجر به تولید آلاینده های ناشی از احتراق می شود، بلکه بعنوان عاملی مؤثر در تعیین شیوه رانندگی و به تبع آن تولید ذرات معلق ناشی از عوامل غیر احتراقی بسیار برجسته است. از این روی توجه ویژه به نقش خودرو های سواری در انتشار ذرات معلق و طراحی سیاست های بنیادین در جهت کاهش انتشار این ذرات ضروری به نظر می آید. روانسازی ترافیک و کاهش استفاده از خودرو های تک سرنشین از راهکارهای اساسی در جهت کاهش انتشار ذرات معلق ناشی از فرآیندهای سایشی در خودرو های سواری و سایر ناوگان های پر تردد دارد. شهبازی در خاته اظهار نمود: برپایه نتایج بدست آمده در پروژه تونل نیایش، در جدیدترین بروز رسانی سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای ۱۳۹۶، محاسبات انتشار ناشی از فرآیندهای سایشی خودرو ها (از جمله سایش لنت ترمز، تایر خودرو و سطح جاده) به صورت جدی مد نظر قرار گرفته و سهم آن از کل ذرات معلق تولیدی در شهر تهران مشخص شد. مقایسه نتایج سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ با نتایج بدست آمده از پروژه تونل نیایش نشان دهنده دقت قابل قبول محاسبات سیاهه انتشار شهر تهران است و سهم خودرو های سواری بنزینی در کل ذرات معلق تولیدی بخش حمل و نقل افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. برپایه آخرین سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال ۱۳۹۶، خودرو های سواری شهر تهران از سه طریق باعث تولید و انتشار ذرات معلق به هوای شهر تهران می شوند. بخشی از ذرات از اگزوز خودرو های سواری خارج شده و بخش دیگری ناشی از سایش لنت ترمز، تایر و سطح جاده است. گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو های سواری نیز، باعث تشکیل ذرات معلق ثانویه در هوای شهر تهران می شوند. برپایه سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ شهر تهران، تولید ذرات احتراقی و سایشی خودرو های سواری به تنهایی سهم ۱۴ درصدی در ذرات معلق تولیدی در شهر تهران دارند. علاوه بر آن گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو های سواری بنزینی تأثیر مستقیمی در تولید ذرات معلق ثانویه داشته که در جو شکل می گیرند. سهم خودرو های سواری بنزینی در تولید گازهای آلاینده شهر تهران هم در حدود ۳۸ درصد است که نشان داده است خودرو های سواری بنزینی از مهمترین منابع آلاینده در شهر تهران هستند و کاهش تردد آنها در سطح شهر اساسا سبب کاهش آلودگی هوای شهر تهران خواهد شد.