متصدی کارگاه غیرمجاز و آلاینده تولید ذغال به مراجع قضایی معرفی شد

به گزارش باغ من رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت از اعلام گزارش تخلف زیست محیطی ضد یک کارگاه تولید ذغال به مراجع قضایی اطلاع داد.

محمودرضا سعیدپور با بیان این خبر به خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال گشت و پایش زیست محیطی یگان حفاظت این اداره در روستاهای بخش شریف آباد، مامورین نسبت به شناسایی یک واحد تولید ذغال و تهیه گزارشی از وضعیت زیست محیطی این کارگاه اقدام نمودند.
سعیدپور اضافه کرد: این اداره در جهت رسالت سازمانی خود در خصوص پیشگیری از ادامه فعالیت کارگاه های غیرمجاز و آلاینده، اخطاریه زیست محیطی در خصوص توقف فعالیت و جمع آوری کارگاه برای واحد مذکور صادر و ابلاغ نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: باوجود پیگیریهای این اداره و اعطای مهلت مناسب، با استمرار فعالیت غیر مجاز، غیر اصولی و آلاینده واحد موصوف که موجبات آلودگی شدید منابع هوا و محیط زیست و مزاحمت جهت اهالی را فراهم نموده بود، به استناد قوانین ملاک عمل محیط زیست مراتب اعلام تخلف متصدی مربوطه از راه مراجع قضایی بخش شریف آباد تحت پیگیری قرار گرفت و این اداره خواهان رسیدگی قانونی به این تخلف زیست محیطی از راه مراجع قضایی شد.
رییس اداره محیط زیست شهرستان پاکدشت در انتها اظهار داشت: امسال سه واحد ذغال گیری در حوزه شهرستان پاکدشت شناسایی شدند که با پیگیری های انجام شده قانونی پلمب شده و نهایتا با اعطای مهلت قانونی دو واحد درحال جمع آوری بوده و یکی از این سه واحد هم به طور کامل جمع آوری شده است.