آمریکا و عربستان تولیدکنندگان اصلی آلاینده ها در جهان

باغ من: شاخص ˮعملکرد در زمینه تغییرات آب و هواˮ نشان میدهد که آمریکا و عربستان از کشورهای اصلی تولیدکننده آلاینده ها هستند که برای مقابله با گازهای گلخانه ای تلاشی نکرده اند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، ارزیابی جهانی از میزان انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای مختلف نشان داده است این دو کشور همچون تولید کنندگان اصلی آلاینده ها هستند که به سختی می توان نشانه ای از کاهش تولید گازهای گلخانه ای در آنها مشاهده کرد.
شاخص “عملکرد در زمینه تغییرات آب و هوا” میزان انتشار گازهای گلخانه ای، سهم انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های آب و هوایی ۵۷ کشور و اتحادیه اروپا را ارزیابی می نماید. بررسی ها نشان میدهد آمریکا و عربستان در پایین ترین رتبه های این لیست به لحاظ کیفیت فعالیت هایشان در زمینه مقابله با این بحران زیست محیطی قرار دارند.
درحالیکه عملکرد آب و هوایی در مناطق مختلف به نسبت زیادی متفاوت می باشد گزارش انتشار یافته نشان میدهد هیچ یک از کشورهای مطالعه شده هم اکنون در راه تحقق اهداف توافق آب و هوایی پاریس قرار ندارند.
در عین حال ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته که در نظر دارد تا از برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صرف نظر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از طرف دیگر چین که از بزرگترین تولید کننده های آلاینده در جهان است با سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، اقدامات متوسطی جهت مقابله با این بحران جهانی انجام داده است. هرچند درصورتیکه پکن به برنامه های خود برای ساخت نیروگاه های برق با سوخت زغال سنگ ادامه دهد این کشور نیز به رتبه های پایین لیست مزبور سقوط می کند.

منبع: