نخستین همایش ملی تنوع زیستی فراخوان داد؛ رویکردهای نوین در حفاظت از تنوع زیستی بررسی می شود

به گزارش باغ من مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از آغاز فراخوان و دریافت مقالات نخستین همایش ملی تنوع زیستی اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد مدادی دبیر علمی نخستین همایش ملی تنوع زیستی در اینباره اظهار داشت: همایش در چهار رویکرد اصلی شناخت و معرفی تنوع زیستی کشور و مطالعات بنیادین آن، حفاظت در سطوح سه گانه بهره برداری پایدار از تنوع زیستی، و آموزش و جریان سازی در سطوح مختلف جامعه برگزار و در بیشتر از ده محور بر مبنای لزوم علمی و اجرایی موجود نسبت به پذیرش مقالات اقدام خواهد نمود.
وی رویکردهای نوین در حفاظت، مدیریت گونه ها و جمعیت ها، ابعاد حقوقی و بین المللی تنوع زیستی، اثرات تغییرات اقلیم بر تنوع زیستی، کشاورزی پایدار، دانش بومی و مشارکت آگاهانه در حفظ تنوع زیستی را از محورهای مهم این همایش نام برد.
مدادی اضافه کرد: این همایش به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی در خرداد ماه با همکاری و مشارکت مراجع علمی و اجرایی مرتبط همچون پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی برگزار می شود. محققان و متخصصان تا آخر اسفند ماه فرصت ارسال مقاله از راه پایگاه اینترنتی همایش به آدرس biodiversitycongress.ir خواهند داشت.
وی همینطور با اشاره به تجربیات ارزشمندی که کارشناسان سازمان در سطح کشور در مبحث تنوع زیستی دارندگفت: برای تشویق کارشناسان سازمان به منظور مستند سازی تجربیات علمی و عملی خود امتیازات ویژه آموزشی برای آنان در صورت پذیرش مقالاتشان منظور خواهد شد.