چرا هوای تهران آلوده است؟

به گزارش باغ من سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد چرایی آلودگی هوا در ایام اخیر توضیحاتی را ارائه نمود.
یوسف حجت در گفتگو با ایسنا، در مورد چرایی آلودگی هوای تهران با وجود کاهش ترافیک با بیان این که آلودگی هوا دو بال دارد، اظهار داشت: کارشناسان منبع انتشار و تهویه را دو بال آلودگی هوا می دانند.
وی با بیان این که آلودگی هوا یک بعدی نیست خاطرنشان کرد: این که به چه میزان منابع آلاینده منتشر شود در اختیار انسان ها است اما تهویه که همان باد است پدیده ای طبیعی است و در اختیار انسان ها نیست.
حجت با بیان این که انتشار منابع آلاینده و نبود تهویه باعث ایجاد آلودگی هوا می شود، اظهار داشت: هم اکنون وضعیت تهویه هوای تهران یا همان باد به شدت کاهش پیدا کرده است؛ بگونه ای که برپایه نمودارهای موجود، در سال ۹۷ ضریب تهویه هوا در تهران ۱۱۰۰ بوده است؛ اما هم اکنون کارشناسان معتقدند که ضریب تهویه فعلی کمتر از عدد ۶۰۰ است و این امر کاهش ۴۰ درصدی ضریب تهویه هوا نسبت به سال قبل را نشان داده است.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که کارشناسان با به دست آوردن سرعت باد و ضخامت لایه وارونگی، ضریب تهویه را به دست می آورند، اظهار داشت: به علت کاهش تردد خودرو ها در این روزها، انتشار آلودگی هوا کم شده اما از جانب دیگر ضریب تهویه هم کاهش یافته است بگونه ای که در آذر ماه سال قبل ضریب تهویه هوا ۱۱۰۰ بوده است اما در آذر ماه سال ۹۸ ضریب تهویه به عدد ۷۵۰ رسیده است که اگر بخواهیم این وضعیت را به شرایط فعلی تعمیم دهیم می بینیم که ضریب تهویه هوا به شدت کاهش یافته است.
حجت اضافه کرد: این که انتظار داشته باشیم در تهران همیشه هوا پاک باشد انتظار درستی نیست چون که یک بخشی از آلودگی هوا (بارندگی و باد) در اختیار انسان ها نیست و نبود این عوامل سبب کاهش ضریب تهویه می شود.

برچسب ها:, ,