زباله گردی و تفکیک پسماند از مخازن شهری در تهران ممنوع گردید

باغ من: سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی با اشاره به اینکه از هفته گذشته زباله گردی و تفکیک پسماند از مخازن شهری در تهران ممنوع اعلام شد، اظهار داشت: از هفته آینده با تیم پزشکی و برنامه آموزشی واردگودهای زباله گردی و مراکز تجمع کودکان کار می شویم.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، سیدمالک حسینی ضمن اشاره به دغدغه همگانی مردم درباب کودکان کار، خصوصاً کودکان زباله گرد بعد از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: لطمه های اجتماعی مربوط به کودکان در حیطه وظیفه و اختیار سازمان بهزیستی است و به سبب حساسیت موضوع، دیگر سازمان ها بطور قانونی اجازه مداخلات جدی دراین زمینه را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه بطور ویژه پیگیر موضوعات مربوط به کودکان کار و کودکان زباله گرد هستم، اضافه کرد: شهرداری تهران از جنبه مسئولیت اجتماعی خود و نه تکلیف قانونی سال هاست که در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی این مساله را پیگیری می کند.
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی از آغاز یک پروژه جدید مربوط به کودکان کار با سازمان های مردم نهاد آگاهی داد و اضافه کرد: طبق بررسی ها و به سبب شرایط خاص کنونی بطور جدی به بحث کودکان زباله گرد ورود می نماییم. هم اکنون می توان با برخی اقدامات قضایی حضور کودکان کار در سطح شهر را محدود کرد، اما این زنجیره قطع نمی گردد. کودکی که مورد بهره کشی قرار گرفته یا بنا بر شرایط خانوادگی مجبور به کار شده باشد، کارش را تعطیل نمی کند؛ فقط تغییر شغل می دهد. این یعنی شاید به کار سیاه تری بپردازد که من و شما نمی بینیم.
وی درباب شرایط فعلی کودکان زباله گرد باتوجه به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: از هفته گذشته با پیگیری سازمان های مردم نهاد، موضوع زباله گردی و تفکیک از مخزن را در تهران ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم. همین طور دکتر جوادی یگانه، معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران در مکاتبه ای با استاندار تهران درخواست ورود نیروی انتظامی به این مساله را بیان نمود.
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی ضمن اشاره به جریمه های سنگین پیمانکاران شهرداری در صورت استفاده از کودکان زباله گرد اظهار نمود: درباب پیمانکاران شهرداری گرفتار مشکل نیستیم. مشکل اصلی پیمانکاران غیررسمی هستند. بیش از ۹۰ درصد از این افراد غیرایرانی بوده، وضعیت هویتی مشخصی ندارند و مهاجر غیر قانونی هستند. همین طور در بیشتر موارد سکونت گاه شان متغیر بوده و این موضوعات سبب می شود که نظام کنترلی آنها بسیار دشوار باشد.
حسینی اشاره کرد: هم اکنون برای زباله گردی کودکان ممنوعیت کامل اعلام نموده و پیگیریم که نیروی انتظامی نیز در این امر مهم ما را یاری کند. همین طور به سازمان بهزیستی پیشنهاد می دهیم برای یک دوره خاص، این افراد خصوصاً کودکانی که ایرانی نبوده و با خانواده زندگی نمی کنند را در مراکزی با همه امکاناتی که ما در اختیارشان قرار داده ایم؛ قرنطینه کنند.
طبق گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، وی عنوان کرد: در شرایط کنونی در صورت ضرورت می توانیم فضای بیشتری در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهیم. از هفته آینده با تیم پزشکی و برنامه آموزشی وارد گودهای زباله گردی و مراکز تجمع کودکان کار می شویم. امیدوارم با اراده جدی بتوانیم این عزیزان را از مبتلاشدن به ویروس کرونا دور نگه داریم.

منبع: