کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش باغ من تهران بعد از گذشت ۶ روز در سال جدید دومین روز هوای قابل قبول را تجربه می کند، ۴ روز نخست هوای پایتخت پاک بوده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، کیفیت هوای تهران بعد از گذشت ۶ روز از شروع سال جدید در وضعیت هوای قابل قبول قرار گرفته است. طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت امروز پایتخت هوای بر روی شاخص ۷۴ قرار گرفته و هوای قابل قبولی را برای تنفس تهرانی ها رقم زده است. بنابر این گزارش تهرانی ها از اولین روزهای سال جدید ۴ روز هوای پاک تنفس کرده اند و این دومین روز هوای قابل قبول برای پایتخت است.

برچسب ها:, ,