معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران تشریح کرد دلیل کاهش کیفیت هوای تهران در ایام نخست سال

به گزارش باغ من معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران به توضیح دلیل کاهش کیفیت هوای تهران نسبت به زمان مشابه پارسال پرداخت و اظهار داشت: یکی از دلائل کاهش کیفیت سختگیرانه تر شدن اندازه گیری ها است.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: برپایه شاخصهای اندازه گیری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت سال جاری در ابتدای سالجاری نسبت به سال قبل ۵ روز کمتر هوای پاک داشته است. در ۱۵ روز نخست سال قبل تهران ۱۴ روز پاک را تجربه کرده است اما سال جاری این عدد به ۹ روز تنزل پیدا کرده است. با عنایت به کمتر شدن میزان ترددهای درون شهری با وضع دستورالعمل فاصله گذاری اجتماعی این کاهش کمی معنادار است، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اینگونه توضیح داد که این اعداد صحیح است اما به نظرم یکی از علل آن، در تفاوت ارتقای شاخص کیفیت هوای پاک کشور است. ایشان در ادامه اظهار داشت: از اواسط سال قبل تصمیم به تغییر استانداردهای کیفیت هوا گرفتیم که برپایه آن شاخص آلایندگی از ۱۵ میکروگرم در مترمکعب به ۱۲ میکروگرم بر مترمکعب کاهش یافته است. معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: با عنایت به این تغییرات اندازه گیری ذرات آلاینده سختگیرانه تر شده است.