مشاهده و تصویر برداری از پلنگ و گربه پالاس در فیروزکوه

به گزارش باغ من رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه، از مشاهده و تصویر برداری سه قلاده پلنگ و یک قلاده گربه پالاس در مناطق تحت مدیریت این شهرستان اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، فرشاد فیروزنیا با بیان این خبر اظهار داشت: مأموران اجرایی این اداره حین گشت و کنترل مناطق طبیعی، موفق به مشاهده و تصویر برداری از یک قلاده پلنگ ماده و دو توله پلنگ احتمالاً نابالغ در فواصلی نزدیک به هم شدند. وی با اشاره به اینکه وجود این گونه در این منطقه نشانگر مناسب بودن زیستگاه برای حیات این گونه ی با ارزش است، اضافه کرد: با عنایت به اهمیت حفظ تنوع زیستی شهرستان فیروزکوه بخصوص پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای، تشکیل کارگروه حفاظت از این گونه ها یکی از کارهای ضرورری بوده که جز برنامه های پیشبینی شده و قابل اجرا امسال است. فیروزنیا در ادامه به مشاهده و تصویر برداری از یک قلاده گربه پالاس وحشی هم توسط محیط بانان اثر طبیعی ملی تنگه واشی در حین گشت و کنترل منطقه اشاره داشت و اظهار داشت: گربه پالاس از نایاب ترین گربه های وحشی ایران و جهان به شمار می آید و این گونه از حیوانات شب فعال، بسیار هوشیار بوده و مشاهده آن بسیار دشوار است.

برچسب ها: