تداوم آلودگی هوای اصفهان؛ شاخص هوای اصفهان در ۱۱ ایستگاه نارنجی و بنفش است

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۴۰ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان داده است.

محمود مزارع در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کیفیت هوا برپایه اطلاعات ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۴۷، استانداری با شاخص ۱۴۱، انقلاب با شاخص ۱۴۸، باهنر با شاخص ۱۳۵، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۰۲، رودکی با شاخص ۱۱۶، رهنان با شاخص ۱۴۲، فرشادی با شاخص ۱۲۲، میرزا طاهر با شاخص ۱۱۷ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) است.
وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه خیابان کاوه با شاخص ۱۵۵، فیض با شاخص ۱۵۶ و پروین با شاخص ۱۶۹ وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) و در ایستگاه جِی با شاخص ۲۲۰ شرایط بسیار ناسالم (بنفش) را نشان داده است.
مزارع افزود: امروز شاخص هوای شهر سگزی با شاخص ۱۴۹ و مبارکه با شاخص ۱۲۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در شاهین شهر با شاخص ۷۷ قابل قبول ثبت شده ضمن این که ایستگاه های دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به جهت استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش محسوس دما و مه صبحگاهی غلظت آلاینده های جوی بخصوص در مناطق مرکزی و صنعتی همچون کلانشهر اصفهان افزایش پیدا کرده است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

برچسب ها:, , ,