۱۰ نکته درباره آلودگی خاک

خاک در کنار آب و هوا یکی از اضلاع مثلث حیات روی زمین است. در جهان صنعتی امروزه مواد زیادی هستند که موجب آلودگی خاک می شوند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حفاظت از خاک بعنوان بستر کشت محصولات کشاورزی و مجل زندگی موجودات زنده از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست. برای تشکیل هر سانتی متر از خاک صدها سال زمان نیاز است. پس توجه به آلودگی خاک و کنترل آلاینده های آن موضوعی غیرقابل چشم پوشی است. علی مریدی- مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست- به ایسنا درباره آلاینده های خاک و ضرورت خودداری از آلوده کردن آن می گوید:

* بطور کلی آلودگی خاک به تفکیک کارهای کشاورزی، صنعتی و شهری دسته بندی می شود.

*یکی از این منابع آلودگی فاضلاب های تصفیه نشده است که وارد خاک می شود.

*تصادفات، شکستن لوله های انتقال مواد نفتی و استفاده از سموم یا کود بیش از اندازه نیز در ایجاد آلودگی خاک موثرند.

* یکی از با اهمیت ترین علل آلوده شدن خاک، پسماند و مدیریت نادرست آنست.

* فلزات سنگین نیز از با اهمیت ترین منابع آلودگی خاک هستند.

*شوری خاک بعنوان یکی از مصادیق آلودگی خاک شمرده می شود که به سبب استفاده و بهره برداری نادرست از خاک اتفاق می افتد. این آلودگی می تواند تاثیر منفی زیادی روی تولیدات کشاورزی بگذارد.

*خاک پایه ای زیستی دارد و بستر کشت محصولات کشاورزی است. اگر خاک منطقه غیرقابل استفاده و آلوده شود، می تواند آلودگی محصولات کشاورزی را در پی داشته باشد.

* آلودگی خاک در چرخه غذایی مشکل به وجود می آورد و می تواند موجب آلودگی آب و محیط های دیگر نیز شود.

* فرسایش خاک ارتباطی با آلودگی آن ندارد و عوامل فرسایش خاک شامل موارد دیگری می شوند.

* وسعت کشور ایران ۱۶۵ میلیون هکتار است که ۹۰ میلیون هکتار آن فاقد خاک است. از سویی دیگر ۷۶ میلیون هکتار از وسعت کشور ما دارای خاک است که از این مقدار در ۱۸.۵ میلیون هکتار، کشاورزی انجام می شود. بدین سبب با وجود وسعت زیاد کشور، با محدودیت منابع خاک برای تامین امنیت غذایی مواجه هستیم. پس مراقبت از خاک و جلوگیری از آلودگی آن باید اولویت تمام نهادهای مسئول در این عرصه باشد.