پسندیده اعلام کرد؛ عدم توجه به ساماندهی مدیریت پسماند یکی از چالش های محیط زیست است

به گزارش باغ من مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یکی از چالش های ما بحث عدم توجه به ساماندهی مدیریت پسماندها بوده که الآن در بعضی مناطق همچون ساحلی شمالی به معضل ملی تبدیل گشته است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، حسن پسندیده، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما اضافه کرد: نزدیک ۱۶ – ۱۷ سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون مدیریت و پسماند می گذرد. پیش از این ما قوانین و مقررات مشخصی برای ساماندهی مدیریت پسماندها نداشتیم. وی افزود: در این قانون شهرداری ها مکلف بودند مکان هایی را برای دفع پسماندها مشخص کنند. از سال ۱۳۸۳ که قانون مدیریت پسماندها تهیه، تدوین و تصویب گردید ما شاهد یک قانون مترقی و جامع بودیم. پسندیده اظهار داشت: بر مبنای قانون مدیریت پسماند به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماند، تحقق اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی از سوی دیگر و به منظور مدیریت بهینه پسماندها همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بودند که مقررات مدیریت پسماندها را رعایت نمایند. مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این قانون حدود یازده دستگاه مسئولیت حوزه مدیریت پسماندها را عهده دار هستند. پسندیده اظهار داشت: در بخش مدیریت اجرایی پسماندهای عادی، مطابق قانون مدیریت پسماند بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها نهاده شده یا در خارج از محدوده شهر و روستا بر عهده بخشداری ها است. وی با اشاره به اینکه مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید کننده ها است، اضافه کرد: به جهت اینکه این اقدامات عملیاتی شود و قانون به اهدافش برسد لزوم دارد سازمان ها و نهادهای بالادستی یک برنامه های جامع و عملیاتی را بعنوان نقشه راه تدوین کنند. پسندیده افزود: وقتی می گوئیم قانون خوب و مترقی داریم، اگر خوب اجرا می شد ما نباید با این چالش ها مواجه بودیم در بحث محیط زیست چالش های مختلفی داریم که یکی از چالش های ما بحث عدم توجه به ساماندهی مدیریت پسماندها بوده که الآن در بعضی مناطق همچون ساحلی شمالی به معضل ملی تبدیل گشته است. وی اظهار داشت: سازمان محافظت از محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، سازمان حاکمیتی و نظارتی است یعنی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد و بر همین مبنا هم تکالیف و مأموریت هایی که بر عهده هر دستگاهی است به صورت مستمر مورد پیگیری قرار می دهد.

منبع: