آبیاری هوشمند فضای سبز منطقه ۱۴ برای نخستین بار در تهران

به گزارش باغ من معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۴ در مورد شیوه آبیاری هوشمند فضای سبز که به صورت پایلوت در این منطقه اجرایی می شود، توضیحاتی را ارائه نمود.
علیرضا برزگرمرادی در گفتگو با ایسنا، در مورد طرح آبیاری نوین فضای سبز که در منطقه ۱۴ به صورت پایلوت در حال اجرا می باشد، اظهار داشت: با عنایت به مساله کم آبی در تهران اقداماتی را در جهت تغییر برنامه آبیاری فضای سبز اتخاذ کردیم تا روش غرق آبی در این سالهای کم بارش کنار گذاشته شود و بنابراین آبیاری فضای سبز را در ساعات روز ممنوع کرده و آنرا به آخر شب و یا صبح موکول کردیم. همینطور در شهرداری معمولاً شست و شوی انهار به روش آب شویی انجام می شد که این روش هم به صورت کامل ملغی شد و همینطور سیستم بازچرخانی آب را در تمامی آب نماهای بوستان ها و میادین اجرایی کردیم تا آب نماها تنها با یک مرتبه آبگیری بتوانند فعال باشند.
وی ضمن اشاره به روش هوشمندسازی آبیاری که برای نخستین بار در تهران اجرایی می شود، خاطرنشان کرد: این روش به صورت پایلوت در بوستان سلیمانی منطقه در حال اجرا می باشد که با کمک یک شرکت دانش بنیان این روش را اجرایی کردیم که در این روش اصل بر عدم دخالت نیروی انسانی در آبیاری است، بگونه ای که با نصب این سیستم ساعت دقیق آبیاری را مشخص کرده و به صورت خودکار دستگاههای آبیاری در ساعت مشخص شده فعال می شوند و برپایه این برنامه می توانیم زمان و میزان آب مصرفی هر درخت یا فضاهای سبز را مشخص نماییم و پس از آخر ساعت آبیاری، سیستم به صورت خودکار آب را قطع می کند.
برزگرمرادی با اشاره به اینکه در صورت مثبت ارزیابی شدن این سیستم، این روش به سایر بوستان ها تعمیم داده می شود، اضافه کرد: همینطور یکی از اشکالات ما شست وشوی مخازن زباله بود که آب زیاد می طلبید و مشکلات زیست محیطی را بوجود آورده بود که با کمک فعالان محیط زیست یک مواد نانو برای شست وشوی مخازن بوجود آمد که ما حدود یک ماه است که از این مواد برای شست وشوی مخازن زباله و حتی جداول و المان ها استفاده می نماییم و خوشبختانه استفاده از این مواد نانو علاوه بر این که زمان را کاهش داده و باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود، شاهد می باشیم که مخازن بسیار تمیز می شوند بگونه ای که به مانند مخازن نو می شوند. نکته قابل توجه این است که استفاده از این مواد نانو باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و همینطور تا چند ماه مانع از چسبندگی مجدد جرم ها به مخازن زباله می شوند.
وی اظهار داشت: همینطور در این زمان از دو کتاب مستندات پژوهش های مشارکت شهروندی و کوچه های شهروندی و بوستان های اجتماعی رونمایی شده است که در یکی از این کتب طرح اختصاص مزرعه های کوچک به شهروندان به صورت کامل تشریح شده است؛ چون که بر این اساس در منطقه ۱۴ که از نظر سرانه فضای سبز یک منطقه برخوردار شناخته می شود در پارک هایش مزرعه های خانوادگی ایجاد کرده، بگونه ای که بخشی از بوستان ها را بخش بندی کرده و هر قسمت را به یک خانواده دادیم که با عرضه آموزش های مختلف به آنها کمک می نماییم که در مزرعه شان زراعت کنند.