مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری های نوین محیط زیست: اطلس ارزش گذاری اقتصادی تدوین می شود

مدیرکل دفتر اقتصاد و تکنولوژی های جدید محیط زیست اظهار داشت: اطلس ارزش گذاری اقتصادی در زمینه محیط زیست تا آخر دولت سیزدهم تهیه و تدوین می شود.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، لیلا زمانی شامگاه دوشنبه در همایش منطقه ای مدیران حفاظت محیط زیست کشور در سرعین اظهار نمود: شناسایی اولویت های پژوهشی در مناطق و استانهای کشور در دفتر اقتصاد و فناوری انجام شده تا به تناسب شعار سال بتوانیم با پژوهش های کاربردی حل مسائل کشور را در اولویت قرار دهیم.
وی اشاره کرد: متأسفانه در سالهای قبل در کنار کمبود اعتبارات توزیع نامتوازن، منابع پژوهشی را شاهد بودیم که در سال قبل اهتمام شد با اولویت پژوهش های اثربخش توزیع اعتبارات را به شکل مناسب انجام دهیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد و تکنولوژی های جدید محیط زیست اظهار داشت: هر چند قسمتی از این منابع و اعتبارات در پژوهشکده و برای طرح های مطالعاتی تخصیص یافت اما انتظار داریم امسال استانها طرح های پژوهشی خودرا بموقع به ثبت رسانده و با شکل گیری کنسرسیوم های منطقه ای بتوانیم کارهای مشارکتی را در این عرصه شاهد باشیم.
زمانی اضافه کرد: به تناسب استانها و چالش های زیست محیطی مناطق کشور انتظار داریم طرح های پژوهشی مؤثر ارائه شده و امکان تامین اعتبارات فراهم آید.
وی از تدوین اطلس خدمات و روش ارزش گذاری اقتصادی در سال های آتی آگاهی داد و اشاره کرد: اهتمام می نماییم تا ارزش گذاری اقتصادی کشور را بصورت منطقه ای به سرانجام رسانده و دراین زمینه کمک کار اقدامات و کارهای مؤثر باشیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد و تکنولوژی های جدید محیط زیست افزود: اقتصادی کردن محیط زیست محور اصلی فعالیت هاست و تمام تلاش ما بر این است تا نتایج مثبت پژوهشی را از طرح های ارائه شده دریافت نماییم.