همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛ گسترش همکاریهای دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی با دانشگاه تهران

به گزارش باغ من، دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان و موزه جانور شناسی دانشگاه تهران، همزمان با هفته دولت تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: گسترش همکاری با مراکز دانشگاهی معتبر و تراز اول کشور در جهت سیاست های اصولی سازمان در دستورکار دفتر قرار گرفته و در نخستین گام برنامه همکاری گسترده و اثر بخش با موزه جانور شناسی دانشگاه تهران که از غنی ترین و قدیمی ترین مجموعه های علمی جانورشناسی کشور است در چارچوب تفاهمنامه تدوین و آغاز گردید. وی اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک، ارتقای کمی و کیفی دو موزه با استفاده از ظرفیت های طرفین و ایجاد بانک اطلاعات را همچون زمینه های همکاری مشترک بر شمرد. حبیبی رئیس دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران در مراسم امضای تفاهمنامه با تکیه بر لزوم هم افزایی ظرفیت های موجود، ارتقای دانش های پایه را برای محافظت از تنوع زیستی کشور ضروری دانست و بر ضرورت برنامه ریزی عملیاتی و با زمان بندی مشخص برای تحقق اهداف دو طرف در تفاهمنامه تاکید نمود. مدادی همینطور از شروع همکاری با مؤسسه دیرینه شناسی دانشگاه تهران در زمینه های مرتبط باستان جانورشناسی اطلاع داد و گفت نخستین کارگاه آموزشی مشترک هفته گذشته برگزار شد و بزودی تفاهمنامه همکاری با مؤسسه مذکور هم منعقد و اجرا می گردد.

منبع: