شکار کفتار با دوربین دید در شب توسط محیط بان گلستانی

باغ من: تصاویری از آب خوردن کفتار راه راه آسیایی گونه ای باارزش و درحال انقراض که توسط دوربین دید در شب محیط بان گلستانی شکار شده است را ببینیم.
دریافت ۸ MB
به گزارش باغ من به نقل از مهر، کفتار راه راه آسیایی موجود در ضلع شمالی پارک ملی گلستان، توسط دوربین تله ای و دید در شب بطور اتوماتیک ثبت و رکورد شده است.
سرمحیط بان بخش محیط بانی لهندر به خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به کاهش جمعیت جهانی کفتار راه راه آسیایی به کمتر از ۱۰ هزار کفتار بالغ در مرز تهدید قرار گرفته است.
هیبت الله داور اضافه کرد: کفتار راه راه در وهله اول لاشه خوار بوده اما تعدادی از آنها به شکار هم می پردازند.
وی اظهار داشت: کفتار راه راه جانوری شب گرد است و تنها در تاریکی کامل خودرا نمایان می کند و پیش از طلوع خورشید هم به پناهگاهش بازمی گردد.
داور افزود: این جانور هنگام مواجهه با خطر ممکنست خودرا به مردن بزند و بنا بر این به ترسویی معروف است با اینحال مشاهده شده که در مقابل درندگان بزرگ تر از خود همچون پلنگ بر سر طعمه و غذا درگیر شده و از خود دفاع کرده است.

برچسب ها: