رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز: بی خطرسازی پسماندهای عفونی خوزستان تعیین تکلیف می شود

به گزارش باغ من، خوزستان رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز با اشاره به اینکه بزودی مسئله بی خطرسازی پسماندهای عفونی در سطح استان خوزستان تعیین تکلیف می شود، اظهار داشت: مقرر شده است که کار بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز خرد درمانی بر عهده سازمان پسماند گذاشته شود یا باز هم از راه شرکتهای خصوصی تعیین تکلیف شود اما سازمان نظام پزشکی هزینه های جمع آوری پسماند عفونی مراکز درمانی خرد را آن قدر پایین تعیین کرده است که جوابگوی هزینه های مدیریت پسماند نخواهد بود.

علی بنی عگبه در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به وضعیت پسماندهای عفونی در اهواز اظهار نمود: بیمارستان های اهواز به اتوکلاو مجهز هستند و کار بی خطرسازی پسماندهای عفونی صورت می گیرد اما مشکل ما در بحث مراکز درمانی خرد مانند مطب ها و درمانگاه ها است.

وی اضافه کرد: از چهار سال پیش به صورت جدی در این خصوص اقدام کردیم و کار بی خطرسازی پسماندهای عفونی این مراکز به سازمان پسماند شهرداری اهواز سپرده شد اما به علل مختلف همچون مشکلات سازمان پسماند یا آن هایی که پول نمی دادند و می خواستند با ۱۰۰ هزار تومان این کار برای آنها صورت گیرد، این مشکل ادامه پیدا کرد ازاین رو پسماندها به صورت جسته گریخته از سطح شهر جمع آوری و به سایت صفیره منتقل می شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز اظهار داشت: کارگروه مدیریت پسماند خوزستان در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که این پسماندها بعنوان پسماندهای ویژه تلقی می شوند و مدیریت این پسماندها با تولیدکننده خواهد بود.

بنی عگبه بیان نمود: با این استدلال که یک پزشک روزانه نیم تا یک کیلوگرم پسماند عفونی تولید می کند، یک پزشک برای تأمین دستگاه بی خطرسازی، باید به اندازه پول کل مطب هزینه کند ازاین رو مصوب شد که سازمان نظام پزشکی با همکاری محیط زیست، بهداشت، استانداری، فرمانداری و حوزه های دیگر قراردادی با شرکتهای خصوصی منعقد کند.

وی اظهار داشت: در این خصوص کمیته فنی مدیریت پسماند عفونی تشکیل شد و چهار شرکت خصوصی دعوت شدند و در همان سال دو شرکت برنده شدند و کار را در دست گرفتند. با عنایت به این که دوستان سازمان نظام پزشکی روش انعقاد قرارداد را بلد نبودند، یکی از شرکت ها سوءاستفاده کرد و پول ها را گرفت و رفت و در نهایت بعد از پیگیری ها بیشتر این پول ها برگشت داده شدند. یکی دیگر از شرکت ها کار را انجام داد و سال جاری مدت زمان قرارداد آن منقضی شد اما متأسفانه سازمان نظام پزشکی از این مسئله شانه خالی کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز اظهار داشت: حالا مقرر شده است که کار بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز خرد درمانی بر عهده سازمان پسماند گذاشته شود یا باز هم از راه شرکتهای خصوصی تعیین تکلیف شود اما سازمان نظام پزشکی هزینه های جمع آوری پسماند عفونی مراکز درمانی خرد را آن قدر پایین تعیین کرده است که جوابگوی هزینه های مدیریت پسماند نخواهد بود.

وی اظهار داشت: پسماندهای عفونی بعد از جمع آوری باید فورا بی خطرسازی و سپس دفع شوند و مراحل جمع آوری، بی خطرسازی و دفع، هزینه های گزافی برای شرکت ها یا سازمان مدیریت پسماند بوجود می آورد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز با اشاره به اینکه بزودی مبحث بی خطرسازی پسماندهای عفونی در سطح استان خوزستان تعیین تکلیف می شود، اظهار داشت: طبق آئین نامه قانون مدیریت پسماند و شیوه نامه مربوطه آن، متصدی اصلی نظارت بر این مسئله، مراکز بهداشت هستند و ما بعنوان متولی محیط زیست کار نظارت عالیه را انجام می دهیم و از این ظرفیت استفاده می نماییم و مجبور هستیم برخی پزشکان را به دادسرا معرفی نماییم.

وی اظهار داشت: اگر بحث ما تنها بر مبنای قانون باشد، هر پزشکی مسئولیت پسماند خویش را دارد و خودش باید برای پسماندهای عفونی خود فکری کند اما می دانیم که با وجود ۲ هزار و ۵۰۰ مطب، درمانگاه و مراکز درمانی خرد نمی توان مسئله را از این طریق و راه قانونی حل کرد و باید با برگزاری جلسات این مشکل در سطح استان خوزستان حل شود.

منبع: