پنجره مهر؛ تصویر برداری از ۲ یوزپلنگ در شاهرود

به گزارش باغ من، تصاویر نشان داده است که دو یوزپلنگ در مناطق خارج از توران شاهرود مشاهده شده است.
دریافت ۳۱ MB
به گزارش باغ من به نقل از مهر، یوزپلنگ ها اینروزها با سردشدن هوا بیشتر از گذشته دغدغه یافتن غذا دارند در نتیجه دو یوزپلنگ آسیایی شکار دوربین هایی می شود که این دفعه خارج از توران حضور دارند.

برچسب ها: